Text-logo Endless Engineering

Velkommen til Endless Engineering!

Endless Engineering tilbyr tjenester innen Teknisk tegning, Design og Konstruksjon av produkter og løsninger. Systemutvikling av mekaniske, strukturelle, hydrauliske og elektriske systemer med underliggende komponenter, samt Produktutvikling av fysiske produkter.

 

Vi har som målsetning å under samme tak samle så stor ekspertise og kunnskapsbase som mulig når det kommer til våre fokusområder innen ingeniørvirksomhet.

Denne ekspertisen kan du benytte deg av akkurat så mye eller så lite som du selv har behov for til ditt spesifikke prosjekt, som et langvarig samarbeid eller innleie ved behov.

 

Ingen oppdrag er for små eller for store. Vi hjelper deg å tegne og konstruere en frittstående komponent, med en person i en halvtime. - Eller så håndplukker vi og setter sammen et team bestående av teknisk prosjektleder og ingeniører over et lengre tidsrom.

 

Alle blir valgt ut med riktig kompetanse ut ifra oppgavens art og kompleksitet, hvilke standarder og krav som må være oppfylte og tidsrammen i prosjektet.

Prosjektet kan leveres med alt du trenger av dokumentasjon, det kan være fra en enkel produksjonstegning, et datablad, eller full teknisk dokumentasjonspakke.

Vi kan spesifisere og bestille alle deler, og bygge sammen fysisk prototype for deg. Du får proof of concept så du er klar for å ta i bruk, eller for markedsføring av ditt nye produkt. Eller vi setter opp kravspesifikasjoner til leverandører for hver komponent og for systemet som helhet så du kan bestille (eller produsere) selv.

Vi leder ditt prosjekt helt i mål. Når prosjektet er ferdig, er du også ferdig med dine utviklingskostnader og trenger ikke ha egen avdeling, eller ha ansatte for design og utvikling. Det er kanskje bare innimellom slike behov melder seg for akkurat deg.

Vi veileder deg gjennom prosessen og gir deg et bilde av hva du kan forvente av resultater ut ifra ditt kostnads- og tidsmessige budsjett. Du kan fokusere på din daglige virksomhet og det du kan best, og vi tar oss av alt som krever teknisk ekspertise.

 

Utvalgte menyvalg med knapper

Tjenester:

Informasjon: