Engineering Verktøy


Endless Engineering - teknisk avdeling ved behov


Vi er en norsk totalleverandør av ingeniørtjenester


Ingeniørtjenester | Teknisk tegning i 3d og 2d | Industridesign | Produktutvikling
Systemdesign | Strukturer | Teknisk prosjektledelse | Teknisk dokumentasjon
 


Totalleverandør

Endless Engineering er din totalleverandør av ingeniørtjenester. Hos oss finner du nesten alle typer ingeniører samlet, vi er derfor din One-Stop-Shop innen alt av ingeniørvirksomhet..

Vi har i dag en kompetansebase med over 200 høyt kvalifiserte ingeniører med lang og tung erfaring innen de fleste disipliner og ekspertiseområder. Denne ekspertisen kan du benytte deg av akkurat så mye eller lite som ditt prosjekt krever.

 

Det kan være i form av et langvarig samarbeid eller som innleie ved behov og topper. Vi tar på oss oppdrag og prosjekter i alle størrelser og kompleksitetsnivåer og vi står klare for å hjelpe deg uansett hvor du eller oppdraget befinner seg.

Vi er basert i Norge og alle våre ingeniører og prosjektledere er også det.


Vi leverer våre tjenester til disse sektorene

 • Fornybar energi - Elkraft (vindkraft, vannkraft, solenergi)

 • Olje, gass og offshore (subsea og topside)

 • Skipsbygg

 • Byggesektoren

 • Fiskeri / oppdrett

 • Kjøretøyindustri

 • Forsvarsindustri

 • Veibygging og infrastruktur

 • Generell produksjonsindustri

 • Hjelp til gründere med å få ideer ferdigutviklet

Vi tilbyr våre tjenester innenfor følgende områder

 • Teknisk tegning - DAK 2d/3d-CAD - BIM

 • Teknisk design - industridesign - produktdesign - systemdesign

 • Produktutvikling - videreutvikling - systemutvikling (fysiske produkter)

 • Mekaniske, strukturelle og bærende konstruksjoner

 • Design og utvikling av automasjonssystemer og styresystemer

 • Elektro - elektronikk - hydraulikk - pneumatikk

 • Materialer - metallurgi - kompositter - polymerer

 • Subsea - Korrosjon - Topside - Ex/Atex

 • Prototype - delespesifikasjon - bestilling - sammenstilling

 • Teknisk Prosjektledelse

 • Teknisk dokumentasjon


Håndplukket team

Endless Engineering konstruerer produkter og løsninger i henhold relevante standarder som ISO, NORSOK, Atex, CE, NS Norsk Standard og maskindirektivet.

 

Vi tar utgangspunkt i konkrete kravspesifikasjoner gitt av deg eller utfra idéer om funksjonalitet og enkle håndskisser, som vi konkretiserer ned til et komplett og fungerende produkt.

 

Vi håndplukker og setter sammen et teknisk team til deg med ingeniørkompetansen som oppgaven krever.

 

Du kan bidra med egen spisskompetanse i felt der du har egne ressurser eller la oss ta oss av alt fra idé til fullført prosjekt.

 

Du kan la oss være være prosjektleder eller ha den rollen selv.


Rask prosjektoppstart og enkel prosjektavvikling

Siden vi allerede har kompetansen på plass kan prosjektet påbegynnes mye raskere enn om du må stå for rekrutteringen selv. Du serveres rett kompetanse med en gang. Du trenger ikke bruke interne ressurser på stillingsannonsering og langvarige rekrutteringsprosesser for å bygge opp teamet du trenger til ditt prosjekt.

Du kan spare mye penger ved å ta inn kompetansen akkurat når din bedrift trenger den. Du trenger ikke ha en egen avdeling for design og utvikling eller kanskje du har fast ansatte til funksjoner du bruker daglig, men har behov for ytterligere kompetanse og eller økte ressurser og kapasitet i perioder.

Når prosjektet er ferdig er du ferdig med dine utviklings- og personalkostnader. Du kan gå rett til lansering av ditt nye produkt eller videre til neste prosjekt som kanskje krever en annen sammensetning av teknisk team.​

Prosjektet kan leveres med alt du trenger av teknisk dokumentasjon, alt fra en enkel produksjonstegning, et datablad eller som full teknisk dokumentasjonspakke (MRB / Manufacturing Record Book) på våre eller dine formater.

Du kan fokusere på din daglige virksomhet og det du kan best, vi tar oss av alt som krever teknisk ekspertise.

Metallrør
 

Våre tjenester
 


Informasjon