8. Andre tjenester

Vi på Endless engineering kan også hjelpe deg med annet som ikke direkte går under ingeniørkunst, men gjerne oppdrag av teknisk natur, som krever fokus, nøyaktighet, logisk tankearbeid og organisatoriske egenskaper.

Noen eksempler på andre tjenester vi utfører er:

Effektivisering og tekniske forbedringer.

Vi har god erfaring i forbedring av produksjonslayout, prosessoptimering, generell effektivisering og tekniske forbedringer. Vi finner dine flaskehalser og tidstyver, og finner effektive løsninger for deg.

 

Vi tilser at løsningen står i proporsjon til problemet som oppleves. Gevinst sett i forhold til investeringskostnader, sammenlignet med hva problemet innebærer av kostnader eller irritasjonsmoment for deg.

Generell organisering og strukturering.

Vi er flinke når det kommer til å organisere og rydde opp i kaos og systematisere, uansett hvilket nivå, uansett om det er tall i dataverden eller helt vanlig rot på et fabrikksgulv, uansett om det er på mikro- eller makronivå.

Varenummertstruktur og produktgrupper

Har du kaos i blant dine varenummer, din varenummerstruktur og dine produktgrupper? La oss organisere og bygge opp en helt ny, eller forbedre din nåværende struktur, tilpasset til din virksomhet og dine produkter.

 

Vi hjelper deg å systematisere alle dine data og kategorisere dem i fornuftige varegrupper og undergrupper. Enten i ditt eksisterende ERP-system, eller fordi du skal bytte system og vil begynne med rene blanke ark, og ikke vil føre over gamle feil til nytt system.

Excel regneark

Vi er veldig gode når det kommer til teknisk krevende excel regneark med kompliserte formler og beregninger, hvis du derimot vil ha en økonomirapport med bare tall og grafer eller annet "kjedelig" er det ikke sikkert vi gidder... ;)

Klikk på den blå knappen for å se eksempel på Excel-ark vi kan lage.