Engineering Verktøy

 
1. Teknisk tegning / CAD


Endless Engineering og CAD-tegning

Vi tegner og modellerer opp hva som helst i 3D eller 2D. Teknisk tegning er hovedkjernen i vår virksomhet og er den viktigste grunnsteinen når det gjelder produktutvikling, teknisk design og konstruksjon.

Vi på Endless Engineering har mange tusen timers erfaring med avansert tegning og modellering.

Vi bruker hovedsakelig programmet Autodesk Inventor for 3D-tegning, og Autodesk AutoCad for 2D-tegning. Begge programmene er blant de beste på markedet innenfor sine segmenter.

Vi legger en stor grad av stolthet i å lage så presise og virkelighetsnære modeller som mulig. Vi er svært nøyaktige i vårt arbeid ned til minste detalj, men alt detaljarbeid blir nøye avveid mot hva som er viktig å oppnå for deg som kunde, slik at tidsbruk står i forhold til det som er hensikten med tegningen. 


Få gode ideer realisert

Man kan ha mange gode eller til og med utmerkede ideer, men uten å konkretisere ideene til tekniske tegninger så forblir de å være løse ideer og visjoner ofte med detaljer som forblir ugjennomtenkte.

Med detaljerte tegninger og modeller er det mye lettere å steg for steg realisere de gode ideene til produkter med de smarteste og beste løsningene.


Hvem har behov for vår hjelp med teknisk tegning eller 3d-modellering

Alle som holder på med en eller annen form for produktdesign eller produktutvikling og som ikke har egen eller nok kapasitet til tegningsarbeid for dagen.

 • Merker du uvanlig stor pågang, så eget designteam ikke rekker alt de skal? Har du et prosjekt utover det vanlige som gjør at ekstern kompetanse og ressurs er nødvendig?

 • Mange firmaer har sin egen utviklingsavdeling med eget team av heltidsansatte CAD-tegnere og ingeniører, men langt fra alle har muligheter til eller i det hele tatt behov for å til enhver tid ha de løpende kostnadene som dette innebærer. For en del er det bare noen få ganger per år eller enda sjeldnere, som behovet melder seg for produktutvikling eller videreutvikling.

Det tar årevis med erfaring å bli skikkelig god når det gjelder teknisk tegning og den erfaringen har vi på plass hos Endless Engineering. Vi står klare til å dele med oss av våre erfaringer for å hjelpe deg.

Det er både billigere og raskere å la våre effektive og erfarne CAD-tegnere og konstruktører gjøre jobben for deg. Dere slipper å bruke internressurser til noe som egentlig er utenfor den daglige virksomheten. Dere slipper store investeringer i dyre programvarelisenser og kostbart datautstyr som klarer den grafikktunge oppgaven å håndtere avansert 3d-modellering.


Hvorfor har du behov for vår hjelp med teknisk tegning?

 • Har du en kladd på en papirserviett eller en enkel konseptskisse av et produkt du vil realisere?

 • Er du full av ideer, men trenger noen som kan konkretisere ideene og sette dem sammen til en komplett og fungerende enhet, med alle detaljer, skruer og duppeditter?

 • Har du noenlunde ferdig design, men trenger å få bekreftet at dine ideer og ditt design fungerer, passer sammen, er korrekt dimensjonert og er uten konflikter?

 • Har du egne allerede ferdige produkter, men savner et korrekt tegningsunderlag som kan sendes til dine kunder eller leverandører?

 • Har du egne produkter, men vil legge ut ut deler av produksjonen på anbud og trenger et ordentlig underlag for å få produktene identiske med de du selv lager?

 • Har du en videreutvikling eller et nyutviklet produkt som du vil teste i en modell før du lager prototype eller starter produksjonen?

 • Trenger du å digitalisere ditt eksisterende tegningsbibliotek? Har du ferdige tegninger i 2D, men vil få dem opp i 3D for et mer tidsriktig inntrykk?

 • Har du originale papirtegninger som begynner å bli nedkladdet av noterte revideringer og oppdateringer?

 • Har du egen designavdeling med tegnere, men kapasitet er sprengt eller nåværende prosjekt er for intenst og ressurskrevende?

 • Er du nyetablert og må få ferdigutviklet akkurat din idé og ditt konsept så ditt tenkte produkt det blir akkurat så funksjonelt, så bra som du har forestilt deg og så produksjonsvennlig som mulig?

Er svaret ja på et eller flere av spørsmålene så hjelper vi deg med glede!


Tekniske tegninger rett til produksjonsmaskiner

Mange moderne produksjonsmaskiner kan ta imot CAD tegnefiler rett til maskinen og automatisk utføre produksjonsprosessen. Vi kan lage alle tegnefiler tilpasset til maskintypen og jobben som skal utføres.

Her er noen eksempler på styrte maskiner som vi lager tegnefiler til:

 • CNC Dreie- frese- og multioperasjonsmaskiner, flerakslede/multiakslede maskiner for maskinbearbeiding.
  Typisk filformat er .stp, .step-filer (universelt 3D-format).

 • Additiv produksjon, f.eks 3d-printere.
  Typisk filformat er .stl-filer eller .obj-filer. 

 • CNC-rutere (Routers), f.eks. vannskjærer, laserskjærer, plasmakutter, tekstilkutter.
  Typisk filformat er .dxf- (eller .dwg-filer med kun konturene av delen tegnet ut). 

Klikk på + knappen for å lese mer om CAD og teknisk tegning.