1. Teknisk tegning / CAD

Endless Engineering og CAD-tegning:

Vi tegner opp hva som helst i 3d eller 2d.

Teknisk tegning er hovedkjernen i vår virksomhet og er den største grunnsteinen når det gjelder produktutvikling, design og konstruksjon. Vi på Endless Engineering har mange tusen timers erfaring med avansert tegning og modellering i 2d og 3d.

Vi bruker hovedsakelig programmet Autodesk Inventor for 3d-tegning, og Autodesk AutoCad for 2d-tegning. Begge programmene er blant de beste på markedet innenfor sine segmenter.

Vi legger en stor grad av stolthet i å lage presise og virkelighetsnære modeller, vi er svært nøyaktige i vårt arbeid ned til minste detalj. Men detaljer tar tid og alt detaljarbeid blir avveid i forhold til tidsrammen i prosjektet og hva som er viktig å oppnå. Vi bruker ikke unødvendig tid (som på andre siden betyr kostnader for deg), på detaljer som ikke er relevante utfra hva som er viktig å oppnå for deg.

Gode ideer:

Man kan ha mange gode ideer, men uten å konkretisere de ned til ordentlige tegninger så forblir de å være akkurat løse ideer og visjoner, ofte med alt for mange løse tråder og detaljer som forblir ugjennomtenkte.

 

Med detaljerte tegninger kan man tikke av boksene når de blir ferdig utarbeidet, og gå videre med neste detalj som trenger arbeid. Det er da så utrolig mye lettere å få realisert sine gode ideer til et ferdigtenkt produkt med riktige løsninger.

Bildene viser eksempel på en enkeltkomponent til et system (i dette tilfellet en koblingsboks til Subsea applikasjoner som ble maskinert ut fra en bit av solid syrefast stål).

Oppe vises 3d-modell av boksen, deretter  produksjonstegning på papirformat, med de dimensjoner og detaljer som trengs ved produksjonen, og sist ferdig produsert del.

 

Hvem har behov for vår hjelp med CAD-tegning?

Det korte svaret er: Alle som holder på med en eller annen form for produktdesign, produktutvikling, og som ikke har egen (eller nok) kapasitet til tegningsarbeid.

 • Merker du uvanlig stor pågang, så eget designteam ikke rekker alt? Har du et prosjekt utover det vanlige som gjør at ekstern kompetanse og ressurser er nødvendig?

 • Mange firmaer har sin egen utviklingsavdeling med eget team av heltidsansatte CAD-tegnere og ingeniører, men langt fra alle har muligheter til (eller i det hele tatt behov for) å til enhver tid ha de løpende kostnadene som dette innebærer.

 • Mange bedrifter har ikke så stort behov for design eller utvikling at det rettferdiggjør heltidsansettelser av personale innen fagfeltet. For en del er det bare noen få ganger per år eller enda sjeldnere, som behovet melder seg for produktutvikling eller videreutvikling.

Det tar årevis med erfaring å bli skikkelig god når det gjelder teknisk tegning, og den erfaringen har vi på plass hos Endless Engineering. Vi står klare til å dele med oss av vår erfaringsbank for å hjelpe deg!

Da er det bedre og billigere å la våre erfarne CAD-tegnere og konstruktører gjøre jobben for deg, raskt og effektivt. Dere slipper å bruke internressurser til noe som egentlig er utenfor den daglige virksomheten. Dere slipper å bruke mye penger på dyre programvarelisenser og heftig PC-utstyr som klarer den grafikktunge oppgaven å håndtere avanserte 3d-modeller.

Bildene viser to forskjellige 3d-modeller tegnet av en av våre tegnere.

Første av en rullevogn der bruken på et begrenset fotavtrykk måtte få plass til fire forskjellige, tunge ruller med plastikk, med armer som låser rullene fra å rulle ut seg selv, med føring for rett avskjæring, mulighet for lett rullebytte og en uttrekkbar skuff som hindrer materialet i å legges på gulvet og bli støvete.

Andre bilde er en rørramme av syrefast stål, som skal håndteres av en ROV. Den er til for å beskytte sensitivt utstyr på innsiden, mot å slå i andre metallstrukturer fra alle kanter.

Den har ekstra grep på siden så ROV'en kan bytte grep mellom forskjellige posisjoner.

 

 

Hvorfor trenger du oss til CAD-tegning?

 • Har du en skisse på en "papirserviett" som du vil realisere?

 • Er du full av ideer, men trenger noen som kan konkretisere ideene og sette dem sammen til en komplett og fungerende enhet, med alle detaljer, skruer og "duppeditter" på plass?

 • Har du noenlunde ferdig design, men trenger å få verifisert at dine ideer og ditt design fungerer, passer sammen, er korrekt dimensjonert og er uten konflikter?

 • Har du egne allerede ferdige produkter, men savner et korrekt tegningsunderlag som kan sendes til dine kunder eller leverandører?

 • Har du egne produkter men vil legge ut ut deler av produksjonen på anbud, og da trenger et ordentlig underlag for å få produktene identiske med de du selv lager?

 • Har du en videreutvikling eller et nyutviklet produkt som du vil teste i en modell før du lager prototype eller starter produksjonen?

 • Trenger du å digitalisere ditt eksisterende tegningsbibliotek? Har du ferdige tegninger i 2d men vil få dem opp i 3d for et mer tidsriktig inntrykk?

 • Har du originale papirtegninger, som begynner å bli nedkladdet av noterte revideringer og oppdateringer?

 • Har du egen designavdeling og tegnere, men kapasitet er sprengt, eller nåværende prosjekt er for intenst og ressurskrevende?

 • Er du nyetablert og må få ferdigutviklet akkurat din idé og ditt konsept (med tilhørende dokumentasjon) på stell, så ditt tenkt produkt det blir akkurat så funksjonabelt,   så produksjonsvennlig og akkurat så bra som du har forestilt deg? 

 • Holder du på å flytte til nye lokaler eller skal bygge opp en fabrikk eller virksomhet? Skal du skaffe nye møbler eller maskiner? Vi kan tegne opp dine lokaler og gjøre en virtuell (om)møblering, så du får verifisert at ny layout vil fungere, at alt passer sammen på en fornuftig måte, før du signerer ny leiekontrakt eller før du setter i gang prosessen.

Er svaret ja på et eller flere av spørsmålene så er det åpenbart at vi kan være til hjelp!

Klikk den blå knappen for å lese mer om CAD og teknisk tegning.