6. Teknisk dokumentasjon

 

Vi har lang erfaring med for eksempel oljebransjens nådeløse krav når det gjelder teknisk dokumentasjon, og vi tilpasser oss til den standarden produktet skal være godkjent i henhold til, om det er Norsok, ISO-standarder, Atex- og andre Ex-reglement, EC-direktiver eller andre spesifikke standarder.

Vi hjelper deg å produsere, og sette sammen alt du har behov for av teknisk dokumentasjon. Dette uansett om det er vi som har designet og konstruert ditt produkt, eller om du er ferdig med design og forbi prototypestadiet allerede, og bare vil få hjelp med å få den tunge dokumentasjonen på stell.

Best er det naturligvis om vi allerede har vært dypere involvert i design og konstruksjon av produktet som skal dokumenteres, og at vi har et godt innblikk i selve produktet, dens funksjonalitet og egenskaper. Men vi setter oss også fort inn i ditt produkt og kan ta over dokumentasjonsjobben for deg.

 

Vi kan lage alle dokumenter på våre egne, dine eller sluttbrukerens formater, maler og layouter, alt utfra hvilke krav som stilles til dokumentasjonspakken.

Vi kan også hjelpe deg å lese omfattende tekniske kravspesifikasjoner som du har fått av din kunde, og utheve og summere hvilke krav og standarder som er viktig for deg å leve opp til.

Klikk på + knappen for å se eksempler på dokumentasjonstyper vi lager.