6.1. Eksempel på dokumentasjonstyper vi lager

Eksempler på typer tegninger og dokumenter vi lager for deg:

Tegningstyper:

 • General Arrangement Drawing (GA).

 • Assembly drawing.

 • Expoded view drawing.

 • Manufacturing drawing.

 • Working drawings.

 • Detail drawings.

 • Wiring diagram.

 • Bock Diagram.

 • As Built Drawing

Dokumenter og manualer annet enn tegninger:

 • Technical Datasheets. / Tekniske datablader.

 • Bill Of Material (BOM). / Delelister og summering av forbruk.

 • Installation manual. / Installasjonsmanual.

 • Commissioning procedures and checklist / Instruksjoner og sjekklister for igangkjøring.

 • Assemblying manual / montasjeveiledning.

 • Operation Manual / Brukermanual.

 • Instruction Manual / Bruksanvisning.

 • Maintenance manual / Vedlikeholdsmanual.

 • Welding procedures WPS, WPQR / Sveiseprosedyrer

 • Material specifications and certificates.

 • System design and Integration report

 • Testing procedures / Testprosedyrer

 • Test reports and checklist / Testrapporter og sjekklister.

 • Factory Acceptance Testing (FAT) Procedures and reports. / Sluttkontrolldokumenter.

 • Any manuals or instructions. / Alle manualer og instruksjoner.

 • Any procedures, checklists or reports. / Alle prosedyrer, sjekklister og rapporter.

 • Manufacturing Record Books (MRB's) from documents as seen above /
  Kompilerte og sammensatte databøker og manualer av dokumenter sett oven.