Engineering Verktøy

 
6.1. Eksempel på dokumentasjon vi produserer


Eksempler på tegningstyper vi leverer

 • 3D models with any chosen level of detail / 3D-modeller med valgt detaljnivå

 • 2D drawings with any chosen level of detail / 2D-tegninger med valgt detaljnivå

 • General Arrangement drawing (GA) 

 • General Dimension drawing

 • Assembly drawing

 • Exploded view drawing

 • Manufacturing drawing

 • Working drawings

 • Welding drawings and specifications

 • Detail drawings

 • Wiring diagrams

 • Bock Diagram

 • As-Built Drawing

 • Photo realistic renderings

 • 3D-visualisations


Eksempler på dokumenter og manualer annet enn tegninger

 • Technical Datasheets. / Tekniske datablader

 • Bill Of Material (BOM). / Delelister og summering av forbruk

 • Installation manual. / Installasjonsmanual

 • Commissioning procedures and checklist / Instruksjoner og sjekklister for igangsetting

 • Assemblying manual / montasjeveiledning

 • Operation Manual / Brukermanual

 • Instruction Manual / Bruksanvisning

 • Maintenance manual / Vedlikeholdsmanual

 • Welding procedures WPS, WPQR / Sveiseprosedyrer

 • Material specifications and certificates

 • System design and Integration report

 • Testing procedures / Testprosedyrer

 • Test reports and checklist / Testrapporter og sjekklister

 • Factory Acceptance Testing (FAT) Procedures and reports. / Sluttkontrolldokumenter

 • Any manuals or instructions. / Alle typer manualer og instruksjoner

 • Any procedures, checklists or reports. / Alle type prosedyrer, sjekklister og rapporter

 • Manufacturing Record Books (MRB's) from documents as seen above /
  Kompilerte og sammensatte databøker og manualer av dokumenter sett oven