Engineering Verktøy


8.1. Eksempel på Excelark vi har laget


Endless Engineerig tilbyr også andre tjenester enn teknisk tegning, produktutvikling og ingeniørtjenester. Her kommer et eksempel på regneark vi har laget i Excel.


Bakgrunn

Brukeren av denne produktkonfiguratoren hadde først prøvd nesten alle andre tenkbare løsninger for å holde kontroll på byggeprossesser, materialeforbruk, byggesinstruksjoner, varenummerering og produktnavn for et produkt som består av nesten uendelige mulige kombinasjoner og konfigurasjoner.

Brukeren fant ingen løsning annet enn å hver gang produktet ble solgt, bruke mange timer på manuelle beregninger, opplisting av forskjellige komponenter og komponentgrupper, manuell justering av varelager, manuelt skrive byggeinstruksjon til produksjonen. Dette samtidig som det ofte ble feil eller glemt noe på grunn av kompleksiteten i produktet.

Etter at de fikk dette Excel regnarket overlevert får de konfigurert det samme produktet for sin kunde på et fåtall minutter i stedet for nesten en halv dags manuell jobb. De har full kontroll på forbruk av komponenter og strukturvarer, får ut byggeinstruksjon ferdig skrevet, ferdig varenummer og varenavn, alt helt automatisk og uten risiko for manuelle feil.


Produktkonfiguratoren

Alle funksjoner og beregninger er fra et og samme ark, alle funksjonene brukes samtidig og ikke hver for seg i separate ark.

Produktkonfiguratoren i dette eksemplet bygger automatisk sammen komplekse sammensatte produkter, bestående av veldig mange forskjellige enkeltkomponenter - som skal brukes, eller ikke brukes som standard, med varestrukturer og understrukturer.

Brukeren kan velge mellom nærmest uendelig antall kombinasjoner av lengdeveis størrelsesforandringer sammen med sideveis størrelsesforandringer av produktet, der forskjellige størrelsegrupper resulterer i mange forskjellige standard byggemetoder med varierende tilbehør og konfigureringer. En gitt størrelse har en standard byggemetode, men når det går over til neste størrelsegruppe så forandres standard byggemetode og standard tilbehør til noe annet i flere trinn.

Alle størrelsesforandringer innebærer en del linjære og en del ikke-linjære forandringer av antall komponenter sideveis og med andre og eller samme komponenter som forandrer seg linjært og eller ikke-linjært med lengdeveis forandringer av produktet.

I tillegg med forskjellige fargekombinasjoner som kan velges der noen av komponentene er samme uansett farge imens andre forandres. Noen farger kombinert med en viss størrelse resulterer i at en farge på enkeltkomponent blir byttet, imens det for andre produktstørrelser ikke finnes spesialfarge tilgjengelig for en tilhørende størrelsevariant av enkeltkomponenten, slik at det da bruker standard farge på den større komponenten uansett fargevalg ellers.

I tillegg finnes det ferdigkappede lengder (precut) av noen enkeltkomponenter pluss lange lengder for kapping og tilpasning. Arket velger automatisk den korrekte precut lengden hvis  produktstørrelsen som er valgt passer den, eller hvis valgte dimensjoner ikke passer precut så trekker det automatisk andel av de lengre lengdene.

Samme produkt i samme ark kan også konfigureres helt frittstående med tanke på tilbehørsgrupper og noen enkeltkomponenter, der man kan påtvinge å enten fjerne eller å legge til en viss forandring uansett hva som er standard byggemetode i gitt dimensjon og farge - Man kan altså påtvinge at det skal være med, eller uten mange forskjellige enkeltkomponenter og komponentgrupper, samt påtvinge at det skal følge byggemetoden som normalt følger andre størrelser av produktet.

Et spesifikt ekstratilbehør skal også som standard eliminere flere andre tilbehørsgrupper, men også det kan overstyres i arket slik at man kan velge å fortsatt individuelt velge til forskjellige tilvalg som man uansett ønsker, unntatt noen tilbehørs- og endeavslutningsvalg som ikke er mulig å velge sammen med dette ene tilbehøret.

Man kan påtvinge en viss endeavslutning som egentlig bare bygges innen visse størrelser, man kan tvinge visse komponenter over til en lengre eller kortere variant enn standard utfra gitt størrelse, eller med flere eller færre av andre komponenter enn standard.

I tillegg så generer samme ark unike varenummer og varenavn, med forskjellig varenummeroppbygging om det er standard eller spesialtilpasset produkt, spesifikt varenavn og spesifikk byggeinstruksjon til produksjonsenheten for det nylig konfigurerte produktet. Det summerer opp antallet enkeltkomponenter som medgår, med interne varenummer og varenavn, så produktkostnaden enkelt kan kalkuleres, - og som enkelt kan kopieres over til produktkortet når man oppretter nytt varenummeret og bygger varestrukturen for det i ERP-systemet, slik at det trekker korrekt antall komponenter i lagerbeholdninger ved salg av produktet.

Arket tar også hensyn til forskjellige mengder svinn av alle forskjellige produkter som kappes på mål. Det velges automatisk et gyldig størrelsesvalg i predefinerte intervaller, nærmest det som ble skrevet inn som ønsket dimensjon, og det opplyses om den faktiske byggestørrelsen.

Arket viser forklaring til hva som er valgt og med adaptiv fargekoding som viser om noen ugyldige verdier er matet inn, kun de spesifikke verdiene som er tillatt for hvert valg blir gyldige og det fremkommer tydelig hvis og hvor noe er feil matet inn.

Arket viser med andre adaptive fargekodinger om det er standardvalg eller spesialvalg som er valgt per konfigurasjonslinje så man enkelt kan nullstille alle valg og komme tilbake til utgangspunktet. Bare de felt som er meningen å forandre av bruker er tillatt for redigering, alle andre felter er låste så man ikke sletter eller overskriver en formel eller linje).


Litt svimmel bare av å lese dette?

Trenger du en tilsvarende konfigurator eller noe lignende i Excel, nøyaktig tilpasset dine behov?

Da er det bare å strekke ut en hånd om hjelp og la oss gjøre jobben for deg. Vi leverer Excel-arket nøye kvalitetskontrollert og testet så du kan stole på at alt fungerer feilfritt.

Vi kan jo til og med utfordre deg - har du et enda mer komplisert ark du får oss til å lage, så skal du få den store æren av at det er ditt ark som blir presentert i stedet for eksemplet oven... :)​​