2. Konstruksjon og systemutvikling

Konstruksjon

Først bygger vi virtuelt opp systemet med teknisk tegning, del for del, detalj for detalj, så vi vet at ting passer og fungerer sammen. Vi finner de riktige komponentene ute i markedet og konstruerer spesialdeler når det er behov. For det aller meste en kombinasjon av standardprodukter og spesialkonstruerte løsninger, så vi får ditt produkt til å fungere akkurat slik du vil.

Endless Engineering har langvarig erfaring med å konstruere enkeltkomponenter, systemer og løsninger. Det gjør vi helt fra blanke ark eller fra et eksisterende utgangspunkt som trenger forbedring, utfra hvilke funksjoner og egenskaper produktet skal ha 

Vi konstruerer løsninger der det er tydelig definerte kravspesifikasjoner som produktet skal/må være i henhold til, eller utfra visjoner om hva produktet skal gjøre, der det kanskje ikke er så definerte og tydelige kjøreregler på hvordan man kommer seg dit, så lenge sluttmål og funksjonskrav kan oppfylles.

Vi holder til daglig på med problemløsning av komplekse problemer, der mange forskjellige aspekter er med å innvirker på om den tenkte løsningen løser problemet på beste mulige måte, men samtidig ikke selv medfører andre problemstillinger man ikke kan leve med. 

En tilsynelatende enkel løsning på et problem kan medføre mange andre effekter som ikke var lett å forutse fra begynnelsen av. Vi tenker alltid gjennom våre løsninger så godt som mulig, og prøver å forutsi så mange scenarioer som mulig for å eliminere både et problem i seg og samtidig eventuelle bieffekter av løsningen.

Vi leverer prosjektet med alle typer av teknisk dokumentasjon i henhold til dine krav.