Engineering Verktøy


2. Konstruksjon

 

Endless Engineering har lang erfaring med å konstruere enkeltkomponenter, systemer og løsninger til ferdige produkter. Vi starter enten med blanke ark eller fra et eksisterende utgangspunkt som trenger forbedring, utfra hvilke funksjoner og egenskaper produktet skal ha når det er ferdig.

Først bygger vi virtuelt opp systemet med teknisk tegning, del for del, detalj for detalj, så vi vet at ting passer og fungerer sammen. Vi finner de riktige komponentene ute i markedet og konstruerer spesialdeler når det er behov. For det aller meste en kombinasjon av standardprodukter og spesialkonstruerte løsninger, så vi får ditt produkt til å fungere akkurat slik du vil.

Vi konstruerer løsninger der det er tydelig definerte kravspesifikasjoner som produktet skal/må være i henhold til - eller utfra visjoner om hva produktet skal gjøre, der det kanskje ikke er så definerte og tydelige kjøreregler på hvordan man kommer seg dit, så lenge sluttmål og funksjonskrav kan oppfylles.

Vi holder til daglig på med problemløsning av komplekse problemer. En løsning som tilsynelatende enkelt fikser et problem kan medføre mange andre konsekvenser som ikke var lett å forutse fra begynnelsen av. Vi tenker alltid gjennom våre løsninger så godt som mulig og prøver å forutse så mange scenarier som mulig for å eliminere både et problem og samtidig eventuelle sideeffekter av løsningen.

Vi leverer prosjektet med alle typer teknisk dokumentasjon i henhold til dine og bransjens krav.