Engineering Verktøy


10. Om oss, kompetanse og bakgrunn


Vi samler på kompetanse

Noen samler på frimerker, Endless Engineering samler i stedet på tung og solid ingeniørkompetanse slik at vi kan tilby deg det aller beste og mest komplette sortiment av ingeniørtjenster.

Vi har bygget oss en gedigen base med over 200 høykompetente ingeniører, prosjektledere og dokumentskribenter, med imponerende erfaringer og bakgrunner. Alle sammen er selvfølgelig baserte i Norge.

Vi står klare til å ta store eller små oppdrag så du som kunde kan få tilgang til akkurat den ekspertisen du trenger for å få jobben gjort - i akkurat den tidsperioden som du har behov for den.

Samtlige av våre ingeniører har en høy grad av spesialisering med minimum utdanningsnivå BSc, de fleste med MSc / Sivilingeniør bakgrunn og noen med PhD eller med flere enn en Mastereksamen.


Eierne av Endless Engineering

Eierne av Endless Engineering er selv teknologer av natur og brenner for ingeniørkunst, teknologi og prosjektledelse. Vi har bakgrunn innen maskinteknikk, produksjonsteknikk, prosjektledelse og personalledelse.

 

Vi har i hele vårt yrkesliv drevet med akkurat den type virksomhet som vi nå selv tilbyr våre kunder og elsker teknisk problemløsning utfra kompliserte kravspesifikasjoner.

 

Vi har selv tidligere vært ansatte i krevende tekniske roller som ingeniører, prosjektledere, prosjektingeniører, produksjonsledere, utviklingsansvarlige, tekniske ledere og tekniske selgere. Vi har erfaring fra bransjer som stiller høye krav som Oljebransjen - både topside- og subsea, marineindustrien, byggebransjen, kjøretøyindustri og forskjellig type produksjonsindustri.

Vi har solid erfaring med produktutvikling, industridesign, systemdesign, produktdesign, konstruksjonsarbeid og ikke minst teknisk tegning. Dette innen fagfelt som mekanikk, hydraulikk, elektronikk, strukturelle elementer, automasjon og ultralyd.

Vi har til oljebransjen utviklet ROV-opererte mekaniske, elektriske, elektroniske, hydrauliske og ultralydbaserte verktøy til bruk i Subsea-miljøer i prosjekter til titalls millioner kroner.

På daglig basis konstruerer vi mekaniske komponenter, lager kravspesifikasjoner og tegninger til produsenter som skal produsere delene på mål, vi igangsetter produksjonen og følger opp at alle spesifikasjoner er oppfylte. 


Våre verdier og hvordan vi arbeider

Vi på Endless Engineering gjør vårt ytterste for at vi alltid skal

 • gjøre kunden fornøyd med vår innsats!

 • holde kostnadene i prosjektet fornuftige og gi kunden valuta for sin investering!

 • levere ypperste kvalitet i alle deler av våre leveranser!

 • være så presise som mulig og utføre nøyaktige kvalitetskontroller!

 • jobbe systematisk, organisert og ryddig!

 • bruke riktig og avtalt ekspertisekompetanse til oppgaven!

 • levere løsninger som er godt gjennomtenkte, så gode som mulig og praktisk gjennomførbare!

 • forutse og forhindre så mange uventede utfordringer som mulig og være godt forberdte når de kommer!

 • leve opp til de standarder og krav som er gjeldende for prosjektet!

 • følge god ingeniørsskikk!

 • kommunisere med kunder om fortgang og prosjektgjennomføring på en god og transparent måte!

 • Aldri gi vike for avtalt kvalitet uansett tidsrammen i prosjektet!


Utdanningsbakgrunn for vår ingeniørsbase

Her følger eksempler på spesifikke utdanningsbakgrunner og spesialiseringer våre ingeniører har opparbeidet seg ekspertise innen. Endless Engineering AS står dermed klare for å ta oppdrag innen disse segmenter

 • Additiv produksjon

 • Anleggsingeniør

 • Ansvarlig søker

 • Arkitekter

 • Arkitektur

 • Automasjon

 • Betongteknikk

 • Bilingeniør

 • BIM Building Information Modeling

 • Bruingeniør

 • Bruprosjektering

 • By og regionalplanlegger

 • Byggautomasjon

 • Byggdesigningeniør

 • Byggeteknikk

 • Byggingeniør

 • Bygningsfysikk

 • Bærekraftig produksjon

 • CE-Merking

 • CNC-programmering

 • Cybernetikk

 • DAK-Operatør / Teknisk tegner 2d/3d CAD designer

 • Dammkonstruksjon

 • Dataelektronikk

 • Dataingeniør

 • Datasystemkontrollering

 • Design

 • Designingeniør

 • Digital prototyping

 • Elastomerer

 • Elektroingeniør

 • Elektromekanisk ingeniør

 • Elektronikkingeniør

 • Elementmetoder

 • Elkraftingeniør

 • Energiberegningsingeniør

 • Energiingeniør

 • Energiteknikk

 • Ex/Atex-ingeniør

 • Forbrenningsmotorer

 • Fornybar energi

 • FROSIO 3 International supervisor

 • Geologi

 • Geoteknikk

 • Grafisk design

 • Husbygging

 • Hydraulikkingeniør

 • IKT / Informasjons og kommunikasjonsteknologi

 • Industridesign

 • Industriell IT

 • Industriingeniør

 • Industriproduksjon

 • Informasjonsprossesering

 • Informatikk

 • Infrastrutur

 • Interiørdesign

 • Internasjonell Sveiseingeniør (mig, maf, tig, smaw, oxyfuel)

 • ISO GPS Geometrical Product Specifications lvl1/lvl2

 • Jernbaneingeniør

 • Kompositter

 • Konstruksjoner

 • Konstruksjonslære

 • Korrosjonsingeniør

 • Kule og rullelager

 • Lysteknologi

 • Marine installasjoner

 • Marineingeniør

 • Marineteknologi

 • Marint utstyr

 • Maskinbygging

 • Maskiningeniører

 • Maskinkonstruksjon

 • Maskinlæring

 • Materiallære

 • Mekanikkingeniør

 • Mekanisk ingeniør

 • Mekaniske konstruksjoner

 • Mekatronikk

 • Metalliske materialer

 • Metallkonstruksjoner

 • Metallurgi

 • Miljødesign

 • Miljøingeniør

 • Motorteknikk

 • NDT-inspektør

 • Offshoreteknologi/offshorekurs

 • Organisk kjemi

 • Organisk teknologi

 • Pakkeingeniør

 • Pedagogikk

 • Petroleumsfag

 • Plastikkprosessering

 • Pneumatikk

 • Produksjonsingeniør

 • Produksjonsteknikk

 • Produktdesign

 • Produktutvikling

 • Produktutvikling i Ex-soner

 • Programmering

 • Prosessteknikk

 • Prosjektledelse

 • Prosjektledelse Prince 2

 • Prosjektlederspesialist

 • Prosessering

 • Pumper

 • Robotikk

 • Roterende maskineri

 • Rørføring

 • SCADA Supervisory Control And Data Acquisition

 • Sivilingeniør bygg og anlegg

 • Skipsarkitekt

 • Skipsbygging

 • Skipsingeniør

 • Solidworks proffessional

 • Spissbærende stålkjerneepler

 • Stabilitet

 • Statikk

 • Strukturer

 • Styrkeberegning

 • Stålkonstruksjoner

 • Subsea Intervention

 • Subseaingeniør

 • Systemdesign

 • Systemingeniør

 • Teknisk Fysikk

 • Teknologidesign

 • Telekommunikasjon

 • Termisk vitenskap

 • Trebearbeiding

 • Turbinregulatorer

 • Uavhengig kontrollør

 • VA Vann og avløp

 • Vannkraftingeniør

 • Vannkraftturbiner

 • Vannveier

 • Veibygging

 • Verktøy og støpeformsingeniør

 • Vindkraftturbiner

 • VVS-Ingeniør

 • 2. Ordens teori