10. Om oss, kompetanse og bakgrunn

Vår Kompetanse:

Noen samler på frimerker - Vi er ikke helt der. Endless Engineering samler i stedet på tung og solid ingeniørkompetanse slik at vi kan tilby deg det aller beste og mest komplette sortiment av ingeniørtjenster!

Vi har bygget oss en gedigen base med over 200 høykompetente ingeniører, prosjektledere og dokumentskribenter, med imponerende erfaringer og bakgrunner. Alle sammen er selvfølgelig baserte i Norge.

Alle står klare til å ta store eller små oppdrag så du som kunde kan få tilgang til akkurat den ekspertisen du trenger for å få jobben gjort - i akkurat den tidsperioden som du har behov for den!

Samtlige av våre ingeniører har en høy grad av spesialisering med minimum utdanningsnivå BSc, de fleste med MSc / Sivilingeniør bakgrunn, og noen med PhD eller med flere enn en Mastereksamen.

Her følger eksempler på spesifikke utdanningsbakgrunner og spesialiseringer våre ingeniører har opparbeidet seg ekspertise innen. Endless Engineering AS står dermed klare for å ta oppdrag innen disse segmenter:

 • Additiv produksjon

 • Anleggsingeniør

 • Ansvarlig søker

 • Arkitekter

 • Arkitektur

 • Automasjon

 • Betongteknikk

 • Bilingeniør

 • BIM Building Information Modeling

 • Bruingeniør

 • Bruprosjektering

 • By og regionalplanlegger

 • Byggautomasjon

 • Byggdesigningeniør

 • Byggeteknikk

 • Byggingeniør

 • Bygningsfysikk

 • Bærekraftig produsksjon

 • CE-Merking

 • CNC-programmering

 • Cybernetikk

 • DAK-Operatør / Teknisk tegner 2d/3d CAD designer

 • Dammkonstruksjon

 • Dataelektronikk

 • Dataingeniør

 • Datasystemkontrollering

 • Design

 • Designingeniør

 • Digital prototyping

 • Elastomerer

 • Elektroingeniør

 • Elektromekanisk ingeniør

 • Elektronikkingeniør

 • Elementmetoder

 • Elkraftingeniør

 • Energiberegningsingeniør

 • Energiingeniør

 • Energiteknikk

 • Ex/Atex-ingeniør

 • Forbrenningsmotorer

 • Fornybar energi

 • FROSIO 3 International supervisor

 • Geologi

 • Geoteknikk

 • Grafisk design

 • Husbygging

 • Hydraulikkingeniør

 • IKT / Informasjons og kommunikasjonsteknologi

 • Industridesign

 • Industriell IT

 • Industriingeniør

 • Industriproduksjon

 • Informasjonsprossesering

 • Informatikk

 • Infrastrutur

 • Interiørdesign

 • Internasjonell Sveiseingeniør (mig, maf, tig, smaw, oxyfuel)

 • ISO GPS Geometrical Product Specifications lvl1/lvl2

 • Jernbaneingeniør

 • Kompositter

 • Konstruksjoner

 • Konstruksjonslære

 • Korrosjonsingeniør

 • Kule og rullelager

 • Lysteknologi

 • Marine installasjoner

 • Marineingeniør

 • Marineteknologi

 • Marint utstyr

 • Maskinbygging

 • Maskiningeniører

 • Maskinkonstruksjon

 • Maskinlæring

 • Materiallære

 • Mekanikkingeniør

 • Mekanisk ingeniør

 • Mekaniske konstruksjoner

 • Mekatronikk

 • Metalliske materialer

 • Metallkonstruksjoner

 • Metallurgi

 • Miljødesign

 • Miljøingeniør

 • Motorteknikk

 • NDT-inspektør

 • Offshoreteknologi/offshorekurs

 • Organisk kjemi

 • Organisk teknologi

 • Pakkeingeniør

 • Pedagogikk

 • Petroleumsfag

 • Plastikkprosessering

 • Pneumatikk

 • Produksjonsingeniør

 • Produksjonsteknikk

 • Produktdesign

 • Produktutvikling

 • Produktutvikling i Ex-soner

 • Programmering

 • Prosessteknikk

 • Prosjektledelse

 • Prosjektledelse Prince 2

 • Prosjektlederspesialist

 • Prosessering

 • Pumper

 • Robotikk

 • Roterende maskineri

 • Rørføring

 • SCADA Supervisory Control And Data Acquisition

 • Sivilingeniør bygg og anlegg

 • Skipsarkitekt

 • Skipsbygging

 • Skipsingeniør

 • Solidworks proffessional

 • Spissbærende stålkjerneepler

 • Stabilitet

 • Statikk

 • Strukturer

 • Styrkeberegning

 • Stålkonstruksjoner

 • Subsea Intervention

 • Subseaingeniør

 • Systemdesign

 • Systemingeniør

 • Teknisk Fysikk

 • Teknologidesign

 • Telekommunikasjon

 • Termisk vitenskap

 • Trebearbeiding

 • Turbinregulatorer

 • Uavhengig kontrollør

 • VA Vann og avløp

 • Vannkraftingeniør

 • Vannkraftturbiner

 • Vannveier

 • Veibygging

 • Verktøy og støpeformsingeniør

 • Vindkraftturbiner

 • VVS-Ingeniør

 • 2.Ordens teori.

Eierne av Endless Engineering:

Eierne av Endless Engineering er selv teknologer av natur og brenner for ingeniørkunst, teknologi og prosjektledelse, og har bakgrunn innen maskinteknikk, produksjonsteknikk, prosjektledelse og personalledelse.

 

Vi har i hele vårt yrkesliv drevet med akkurat den type virksomhet som vi nå selv tilbyr våre kunder, og elsker teknisk problemløsning utfra kompliserte kravspesifikasjoner.

 

Vi har selv tidligere vært ansatte i krevende tekniske roller som ingeniører, prosjektledere, prosjektingeniører, produksjonsledere, utviklingsansvarlige, tekniske ledere og tekniske selgere, dette i kravstore bransjer som Oljebransjen - både topside- og subsea, marineindustrien, byggebransjen, kjøretøyindustri og forskjellig type produksjonsindustri.

Vi har solide erfaringer med produktutvikling, industridesign, systemdesign, produktdesign, konstruksjonsarbeid og ikke minst teknisk tegning. Dette innen fagfelt som mekanikk, hydraulikk, elektronikk, strukturelle elementer, automasjon og ultralyd.

 

Vi har til oljebransjen utviklet ROV-opererte mekaniske, elektriske, elektroniske, hydrauliske og ultralydbaserte verktøy til bruk i Subsea-miljøer i prosjekter til titalls millioner kroner.

På daglig basis konstruerer vi mekaniske komponenter, lager kravspesifikasjoner og tegninger til produsenter som skal produsere delene på mål, vi igangsetter produksjonen og følger opp at alle spesifikasjoner er oppfylte. 

 

Hvordan jobber vi?

Vi ønsker alltid å levere ypperste kvalitet i alle deler av jobben.

Vi er svært nøyaktige og har et stort detaljfokus.

Vi jobber systematisk, organisert og ryddig.

Vi tenker alltid gjennom så mange aspekter som mulig så vi er godt forberedte på utfordringer som kan oppstå.

Vi kommuniserer med kunden så alt blir som tenkt og at kravspesifikasjoner blir oppfylte.

Vi liker å jobbe under stort press, og prester godt da, men gir ikke vike for kvalitet uansett tidsramme.

Vi er vant til å hå holde mange baller i luften, uansett om det alltid er best å fokusere på, og løse en ting om gangen.