9.1. Vi tilbyr hyggelig pris til privatpersoner.

Villkår for rabatt til privatpersoner.

For at også privatpersoner skal ha en større økonomisk mulighet for å ta i bruk våre tjenester så har vi valgt å gi svært gode rabatter for småoppdrag til privatpersoner — når visse grunnleggende forutsetninger er oppfylt.

 

Den største forutsetningen er at vi kan ta oppdraget når det passer oss, innen en fornuftig tidsramme, normalt sett innen cirka 4-5 uker. Det gjør at vi kan gjøre slike oppdrag litt innimellom hvis et annet pågående prosjekt blir ventede på avklaringer, eller hvis det blir noe tidsmessig opphold mellom avslutt av et prosjekt og oppstart av neste.

Dette gir oss en mulighet for bedre fyllingsgrad av timer, og dekker opp for deler av våre kostnader, som i sin tur gjør at vi kan holde våre lave priser ut i markedet både til privatkunder og våre bedriftskunder. Du som privatkunde sparer penger og får muligheten til å ta profesjonell hjelp til ditt prosjekt.

Grunnforutsetning to er at utført arbeid ikke får benyttes til noen kommersiell virksomhet.

Send oss en kjapp e-post for prisliste.

Send oss en kjapp e-post så sender vi deg vår prisliste for privatpersoner i retur. Dokumentet inneholder også komplette kjøpsbetingelser ved privatrabatt. Ikke tvil å ta kontakt for et mer konkret pristilbud gjeldende ditt prosjekt.