Engineering Verktøy


3. Produktutvikling

Vi på Endless Engineering elsker å drive med produktutvikling og problemløsning. Jo mer komplekst og utfordrende prosjektet er, jo mer gøy har vi det når vi slår våre (forhåpentligvis) kloke hoder sammen og prøver å finne den optimale løsningen.

Vi liker å utvikle produkter uansett om det er en videreutvikling og forbedring av noe eksisterende eller om oppgaven er å ta frem noe helt nytt og spennende.

Vi legger all vår stolthet i å finne de aller beste løsningene på de problemstillinger vi møter og prøver alt vi kan for å forutse alle utfordringer man kan støte på underveis.

Vi gir oss ikke på grunn av litt - eller mye motstand, men innser vi at en angrepsvinkel ikke fungerer så tar vi et stopp og tenker ut en ny plan for å finne løsningen.

Produserbarhet

Det er en sak med høytflygende designdrømmer med stort fokus på frie former, visuelle utsvevelser og utstrakt bruk av fantasi, der designet ikke har så stor virkelighetsforankring når det kommer til å få det omsatt til et fysisk produkt med ordinære produksjonsmetoder.

Det er noe helt annet når et produkt skal designes med tanke på å bli produsert, ofte knyttet til et ofte alt for strengt produksjonsbudsjett og produksjonen derfor må skje så effektivt og til en så lav kostnad som mulig i forhold til de egenskapene produktet skal ha.

Vi på Endless Engineering har bakgrunn innen maskinteknikk og produksjonsteknikk. Vi har en god kjennskap til forskjellige produksjonsmaskiner og produksjonsmetoder. Vi vet hvilke muligheter og begrensinger som er med forskjellige metoder og har lang erfaring med å faktisk få produsert det vi har designet og utviklet.

Vi tar alltid først i betrakting at varene skal produseres og vi lager en plan for hvordan produksjonen skal foregå helt fra start når vi designer et produkt eller en komponent. Vi tenker alltid på hvilken type maskiner eller produksjon som er egnet for oppgaven, planlegger hvordan produktet skal monteres og tenker effektivitet i prosessene. Med det i bakhodet lager vi et pent, vakkert og ryddig design, ikke i motsatt rekkefølge.