3. Produktutvikling

Produktutvikling

Vi på Endless Engineering elsker å drive med produktutvikling og problemløsning, jo mer komplekst og utfordrende prosjektet er, jo mer gøy har vi det når vi slår våre (forhåpentligvis) kloke hoder sammen og prøver å finne den optimale løsningen.

Vi liker å utvikle produkter produkter uansett om det er en videreutvikling og forbedring av noe eksisterende, eller om oppgaven er å ta frem noe helt nytt og spennende.

Vi legger all vår stolthet i å finne de aller beste løsningene på de problemstillinger vi møter og prøver alt vi kan for å forutse alle utfordringer man kan støte på underveis.

Vi gir oss ikke på grunn av litt eller mye motstand men innser vi at en angreppsvinkel ikke fungerer så tar vi et stopp og tenker ut en ny angrepsplan for å finne løsningen.

Prodserbarhet. 

Det er en sak med høytflygende designdrømmer med stort fokus på frie former, visuelle utsvevelser og utstrakt bruk av fantasi, men der designet ikke har så stor virkelighetsforankring når det kommer til å få det omsatt til et fysisk produkt med vanlige produksjonsmetoder.

Det er noe helt annet når et produkt skal designes med tanker om å bli produsert, ofte knyttet til et (ofte litt for) strengt produksjonsbudsjett, og produksjonen derfor må skje så effektivt og til en så lav kostnad som mulig - i forhold til de egenskapene produktet skal ha.

Vi på Endless Engineering har bakgrunn innen maskinteknikk og produksjonsteknikk. Vi har en god kjennskap til forskjellige produksjonsmetoder og og om forskjellige typer maskiner for produksjon. Vi vet hvilke muligheter og begrensinger som er med forskjellige metoder og har lang erfaring med å faktisk få produsert det vi har designet.

Vi tar alltid først i betrakting at varene skal lages og lager oss en plan for hvordan helt fra starten når vi designer et produkt eller en komponent. Vi tenker alltid på hvilken type maskiner eller produksjon som er egnet for oppgaven, planlegger hvordan produktet skal monteres sammen og tenker effektivitet. Med det i bakhodet lager vi et pent, vakkert og ryddig design, ikke i motsatt rekkefølge.