4. Teknisk prosjektledelse

Endless Engineering AS har den nødvendige erfaringen for å ta ledelsen over og tilse at alle aspekter av kompliserte og teknisk krevende prosjekter kommer helt i mål. Vi har mange ingeniører som har tung kompetanse og erfaring innen prosjektledelse av store prosjekter innen blant annet oljebransjen og byggebransjen. Mange av dem er sertifiserte i henhold til Price 2.

 

Vi staker ut kursen og styrer i den retningen med en solid hånd. Vi følger opp og tilser at tidsplanen holder så langt som overhodet mulig. Vi oppsummerer og prioriterer oppgavene, og drar i de riktige i trådene så vi får ting til å skje.

Vi holder kommunikasjonen åpen og uten filter. Vi etablerer kommunikasjonsporter med leverandører og samarbeidspartnere. Vi deler ut tydelige ansvarsområder, retningslinjer og målsetninger til all berørt personale og leverandører, så alle parter - fra enkeltindividet til - hele gruppen vet nøyaktig hva neste steg og hva sin egen oppgave er.

Vi samler inn all nødvendig informasjon og får den spredd til de som skal ta del av den og skjult fra de som ikke skal ta del i den. Vi holder deg oppdatert på fremdriften og varsler med en gang når noe går utenom den originale planen (vi skriver når, ikke om). Dette fordi, er det noe vi vet så er det at ikke alt kommer til å gå helt i henhold til den første planen i tunge og krevende prosjekter.

Når det skjer, da tar vi et steg tilbake, får overblikk over situasjonen, lytter til prosjektsgruppens / teknisk team sin samlede ekspertisekunnskap, juster planen tilbake til virkeligheten, tar tilbake kommandoen, og kjører på i ny oppdatert retning!

Alt dette så du slipper. Du får en komfortabel hverdag og kan følge med på orkesteret fra beste tilskuerplass. Når du betror oss med å lede ditt prosjekt kan du stole på at vi tar oppgaven på alvor og kommer til å gjøre vårt aller beste for at prosjektet skal komme dit det er tenkt!