Engineering Verktøy


13.1 Søkeresultater

20 elementer funnet for «»

 • Ingeniørtjenester | Teknisk tegning | Produktutvikling | Endless Engineering | Viken

  Endless Engineering - teknisk avdeling ved behov Ingeniørtjenester | Teknisk tegning i 3d og 2d | Industridesign | Produktutvikling Systemdesign | Strukturer | Teknisk prosjektledelse | Teknisk dokumentasjon Norsk totalleverandør av ingeniørtjenester ​ Endless Engineering har opparbeidet seg en unik kompetansebase med over 200 høyt kvalifiserte ingeniører og tekniske prosjektledere, alle med solid og tung erfaring innen sine ekspertiseområder. Denne ekspertisen kan du benytte deg av akkurat så mye (eller så lite) som det er behov for i ditt prosjekt. ​ Hos oss finner du nesten alle forskjellige ingeniører samlet på en plass, med basen vår dekker vi inn de fleste disipliner og ekspertiseområder. Vi kan derfor med stolthet kalle oss en totalleverandør av ingeniørtjenester eller med andre ord din "one-stop-shop" innen alt av ingeniørvirksomhet. ​ Vi hjelper deg med alt du har behov for, det kan være å løse spesifikke oppgaver i ditt prosjekt, som et langvarig samarbeid eller innleie av tjenester ved behov og topper. Vi tar på oss oppdrag og prosjekter i alle størrelser og kompleksitetsnivåer. Vi står klare for å hjelpe deg uansett hvor du eller oppdraget befinner seg og uansett hvor store utfordringer som må løses. ​ Vi er basert i Norge og alle våre ingeniører og prosjektledere er også det. ​ Vi leverer våre tjenester til disse sektorene, blandt annet ​ Fornybar energi - Elkraft (vindkraft, vannkraft, solenergi) Olje, gass og offshore (subsea og topside) Skipsbygg Byggesektoren Fiskeri / oppdrett Kjøretøyindustri Forsvarsindustri Veibygging og infrastruktur Generell produksjonsindustri Hjelp til gründere med å få ideer ferdigutviklet ​ Vi tilbyr våre tjenester innenfor følgende områder ​ Teknisk tegning - DAK 2d/3d-CAD - BIM Teknisk design - industridesign - produktdesign - systemdesign Produktutvikling - videreutvikling - systemutvikling (fysiske produkter) Mekaniske, strukturelle og bærende konstruksjoner Design og utvikling av automasjonssystemer og styresystemer Elektro - elektronikk - hydraulikk - pneumatikk Materialer - metallurgi - kompositter - polymerer Subsea - Korrosjon - Topside - Ex/Atex Prototype - delespesifikasjon - bestilling - sammenstilling Teknisk Prosjektledelse Teknisk dokumentasjon ​ Håndplukket team ​ Endless Engineering konstruerer produkter og løsninger i henhold relevante standarder som ISO, NORSOK, Atex, CE, NS Norsk Standard og maskindirektivet. Vi tar utgangspunkt i konkrete kravspesifikasjoner gitt av deg eller utfra idéer om funksjonalitet og enkle håndskisser, som vi konkretiserer ned til et komplett og fungerende produkt. Vi håndplukker og setter sammen et teknisk team til deg med ingeniørkompetansen som oppgaven krever. Du kan bidra med egen spisskompetanse i felt der du har egne ressurser eller la oss ta oss av alt fra idé til fullført prosjekt. Du kan la oss være være prosjektleder eller ha den rollen selv. ​ Rask prosjektoppstart og enkel prosjektavvikling ​ Siden vi allerede har kompetansen på plass kan prosjektet påbegynnes mye raskere enn om du må stå for rekrutteringen selv. Du serveres rett kompetanse med en gang. Du trenger ikke bruke interne ressurser på stillingsannonsering og langvarige rekrutteringsprosesser for å bygge opp teamet du trenger til ditt prosjekt. ​ Du kan spare mye penger ved å ta inn kompetansen akkurat når din bedrift trenger den. Du trenger ikke ha en egen avdeling for design og utvikling eller kanskje du har fast ansatte til funksjoner du bruker daglig, men har behov for ytterligere kompetanse og eller økte ressurser og kapasitet i perioder. ​ Når prosjektet er ferdig er du ferdig med dine utviklings- og personalkostnader. Du kan gå rett til lansering av ditt nye produkt eller videre til neste prosjekt som kanskje krever en annen sammensetning av teknisk team.​ ​ Prosjektet kan leveres med alt du trenger av teknisk dokumentasjon, alt fra en enkel produksjonstegning, et datablad eller som full teknisk dokumentasjonspakke (MRB / Manufacturing Record Book) på våre eller dine formater. ​ Du kan fokusere på din daglige virksomhet og det du kan best, vi tar oss av alt som krever teknisk ekspertise. ​ Våre tjenester 1. Teknisk tegning / CAD 2. Konstruksjon 3. Produktutvikling 4. Prosjektledelse 5. Teknisk Team 6. Dokumentasjon 7. Prototype 8. Andre tjenester 9. Til privatpersoner Informasjon 10. Om oss/kompetanse 11. Våre priser 12. Kontakt oss

 • 3D & 2D-CAD | Teknisk tegning | DAK | BIM | Visualisering | Endless Engineering

  1. Teknisk tegning / CAD Endless Engineering og CAD-tegning ​ Vi tegner og modellerer opp hva som helst i 3D eller 2D. Teknisk tegning er hovedkjernen i vår virksomhet og er den viktigste grunnsteinen når det gjelder produktutvikling, teknisk design og konstruksjon. ​ Vi på Endless Engineering har mange tusen timers erfaring med avansert tegning og modellering. ​ Vi bruker hovedsakelig programmet Autodesk Inventor for 3D-tegning, og Autodesk AutoCad for 2D-tegning. Begge programmene er blant de beste på markedet innenfor sine segmenter. ​ Vi legger en stor grad av stolthet i å lage så presise og virkelighetsnære modeller som mulig. Vi er svært nøyaktige i vårt arbeid ned til minste detalj, men alt detaljarbeid blir nøye avveid mot hva som er viktig å oppnå for deg som kunde, slik at tidsbruk står i forhold til det som er hensikten med tegningen. ​ Få gode ideer realisert ​ Man kan ha mange gode eller til og med utmerkede ideer, men uten å konkretisere ideene til tekniske tegninger så forblir de å være løse ideer og visjoner ofte med detaljer som forblir ugjennomtenkte. ​ Med detaljerte tegninger og modeller er det mye lettere å steg for steg realisere de gode ideene til produkter med de smarteste og beste løsningene. ​ Hvem har behov for vår hjelp med teknisk tegning eller 3d-modellering ​ Alle som holder på med en eller annen form for produktdesign eller produktutvikling og som ikke har egen eller nok kapasitet til tegningsarbeid for dagen. ​ Merker du uvanlig stor pågang, så eget designteam ikke rekker alt de skal? Har du et prosjekt utover det vanlige som gjør at ekstern kompetanse og ressurs er nødvendig? ​ Mange firmaer har sin egen utviklingsavdeling med eget team av heltidsansatte CAD-tegnere og ingeniører, men langt fra alle har muligheter til eller i det hele tatt behov for å til enhver tid ha de løpende kostnadene som dette innebærer. For en del er det bare noen få ganger per år eller enda sjeldnere, som behovet melder seg for produktutvikling eller videreutvikling. ​ ​ Det tar årevis med erfaring å bli skikkelig god når det gjelder teknisk tegning og den erfaringen har vi på plass hos Endless Engineering. Vi står klare til å dele med oss av våre erfaringer for å hjelpe deg. ​ Det er både billigere og raskere å la våre effektive og erfarne CAD-tegnere og konstruktører gjøre jobben for deg. Dere slipper å bruke internressurser til noe som egentlig er utenfor den daglige virksomheten. Dere slipper store investeringer i dyre programvarelisenser og kostbart datautstyr som klarer den grafikktunge oppgaven å håndtere avansert 3d-modellering. ​ ​ Hvorfor har du behov for vår hjelp med teknisk tegning? ​ Har du en kladd på en papirserviett eller en enkel konseptskisse av et produkt du vil realisere? ​ Er du full av ideer, men trenger noen som kan konkretisere ideene og sette dem sammen til en komplett og fungerende enhet, med alle detaljer, skruer og duppeditter? ​ Har du noenlunde ferdig design, men trenger å få bekreftet at dine ideer og ditt design fungerer, passer sammen, er korrekt dimensjonert og er uten konflikter? ​ Har du egne allerede ferdige produkter, men savner et korrekt tegningsunderlag som kan sendes til dine kunder eller leverandører? ​ Har du egne produkter, men vil legge ut ut deler av produksjonen på anbud og trenger et ordentlig underlag for å få produktene identiske med de du selv lager? ​ Har du en videreutvikling eller et nyutviklet produkt som du vil teste i en modell før du lager prototype eller starter produksjonen? ​ Trenger du å digitalisere ditt eksisterende tegningsbibliotek? Har du ferdige tegninger i 2D, men vil få dem opp i 3D for et mer tidsriktig inntrykk? ​ Har du originale papirtegninger som begynner å bli nedkladdet av noterte revideringer og oppdateringer? ​ Har du egen designavdeling med tegnere, men kapasitet er sprengt eller nåværende prosjekt er for intenst og ressurskrevende? ​ Er du nyetablert og må få ferdigutviklet akkurat din idé og ditt konsept så ditt tenkte produkt det blir akkurat så funksjonelt, så bra som du har forestilt deg og så produksjonsvennlig som mulig? ​ Er svaret ja på et eller flere av spørsmålene så hjelper vi deg med glede! ​ Tekniske tegninger rett til produksjonsmaskiner ​ Mange moderne produksjonsmaskiner kan ta imot CAD tegnefiler rett til maskinen og automatisk utføre produksjonsprosessen. Vi kan lage alle tegnefiler tilpasset til maskintypen og jobben som skal utføres. ​ Her er noen eksempler på styrte maskiner som vi lager tegnefiler til: ​ ​ CNC Dreie- frese- og multioperasjonsmaskiner, flerakslede/multiakslede maskiner for maskinbearbeiding. Typisk filformat er .stp, .step-filer (universelt 3D-format). ​ ​ Additiv produksjon, f.eks 3d-printere. Typisk filformat er .stl-filer eller .obj-filer. ​ ​ ​ CNC-rutere (Routers), f.eks. vannskjærer, laserskjærer, plasmakutter, tekstilkutter. Typisk filformat er .dxf- (eller .dwg-filer med kun konturene av delen tegnet ut). ​ ​ ​ Klikk på + knappen for å lese mer om CAD og teknisk tegning. ​ Tilbake til menyknapper Til menyknapper Mer om teknisk tegning 2. Konstruksjon

 • Lær deg mer om Teknisk tegning | Mer info om CAD | Endless Engineering

  1.1 Mer informasjon om CAD og teknisk tegning Hva er CAD og dets bruksområder? Dette avsnittet går dypere inn i hva 2D og 3D-CAD er og hva man kan gjøre med det. ​ Hva står CAD for? ​ CAD står for Computer Aided Design. På norsk brukes begrepet DAK som betyr Dataassistert Konstruksjon eller helt enkelt Teknisk Tegning. ​ CAD er basis for stort sett all moderne industriell produktdesign og produksjon - nesten ingen produksjon forekommer uten at det foreligger nøyaktige tegninger av produktet. Stort sett alle slike produkttegninger lages i et eller annet CAD tegneprogram nå for tiden til forskjell fra gamle dagers manuelle tegnebrett. ​ Hva er CAD? ​ All CAD-tegning har til felles at den baserer seg på nøyaktige dimensjoner for å fremstille illustrasjoner av virkeligheten. Alt tegnes opp med hjelp av spesifiserte og presise mål, vinkler, avstander og relasjoner til de andre delene av tegningen. ​ Dette gjør at man kan gå inn hvor som helst i tegningen å finne ut realistiske innbyrdes avstander fra ethvert objekt til andre objekter uten at man matematisk med geometriske og trigonometriske formler må beregne seg frem til ethvert punkt. ​ I CAD designprogram ligger alt fokus på at tegningen skal være identisk med det virkelige produktet og visa versa, med tilnærmet hundre prosent korrekte geometrier og dimensjoner uten toleranser tatt i betrakting. I rent visuelle / grafiske design- og illustrasjonprogrammer for eksempel Adobe Illustrator og Autodesk 3DstudioMax, ligger fokus på utseendemessig og illustrativ design. Disse grafiske programmene er fantastiske når det kommer til animasjoner og illustrasjoner, men de lager ikke tegninger som er beregnet for at maskiner og eller personer skal produsere et produkt utfra dem. ​ CAD-programmer viser nøyaktig hvor store hullene er og med hvilken plassering de har i forhold til hverandre. ​ 3D-CAD ​ Med tredimensjonal modellering, 3D-CAD kan man lage ekstremt presise modeller av virkeligheten. Del for del (parts) tegnes opp med ønsket detaljnivå og monteres sammen til sammenstillinger (assemblies). ​ Man legger til realistiske bevegelsesfriheter og bestemte begrensinger. Dette gjør at man kan få komponenter til å bevege seg i modellen akkurat som i virkeligheten, og man kan derfor simulere mekaniske egenskaper på en helt fantastisk måte. Dette minimerer antallet kostbare fysiske prototyper som må bygges. ​ Med 3D-CAD kan man for eksempel konstruere alle delene til en bilmotor og sette sammen delene til en komplett og fungerende modell, der alle deler henger sammen og beveger seg slik de ville gjort i virkeligheten. ​ Konflikter eller problemstillinger i designet avdekkes umiddelbart og alle deler kan i ettertid enkelt innjusteres for å passe sammen med nabokomponenter. Sammenstillingen vil automatisk oppdatere seg hvis man reviderer dimensjoner, avstander eller relasjoner i en komponent. ​ Med en 3D-modell kan man få verifisert nesten alle aspekter av et design. Man kan velge mellom et stort bibliotek av materialer som har alle de riktige materialegenskapene matet inn med tanke på styrke, vekt og andre egenskaper. ​ Man får vite hva hver komponent og hele sammenstillingen veier allerede ved design og finner raskt ut tyngdepunkt. 3D-modeller kan sendes til produksjonsmaskiner som bearbeider delene rett fra tegning. Modellen kan også sendes til styrkeberegningsprogrammer for å utføre FEA/FEM-analyser. Komponentene og sammenstillingen kan da dimensjoneres akkurat så sterke de trenger å være med gitt belastning, valgt materiale og gitt sikkerhetsfaktor, forsterke der det er behov eller spare materiale og vekt der det lar seg gjøre. ​ I en 3D-modell kan man velge mellom et stort antall visuelle utseender med forskjellige fargenyanser, overflateutseende, refleksjoner og materialstrukturer. Man kan bruke forhåndsvalgte virtuelle lyssettinger eller lage egne, med eller uten skyggekasting og kan derfor få en visualisering av produktet som ser akkurat ut som i virkeligheten. Man kan også rendere fotorealistiske bilder av et produkt som ikke finnes annet enn på tegning. En 3D-modell kan man rotere i alle retninger, man kan se den fra alle vinkler, man kan slå komponenter av og på, lage en gjennomskjæring fra hvilket som helst punkt og i den retningen man vil eller gjøre valgte deler gjennomsiktige for å se hva som skjer på innsiden når noe beveger seg. ​ 3D-modellen viser det visuelle utseendet som er resultatet av alle dimensjoner og avstander som er matet inn, men viser generelt sett ikke dimensjonene i modellen, men de kan måles opp i realtid i modellen. ​ Når 3D-modellen er ferdig lager man i de fleste tilfeller en 2D tegning på papirformat slik den vil se ut når man printer den. Der setter man opp blandt annet de vyer, detaljer, snitt og dimensjoner som er viktige for den typen av tegning man skal produsere og hva som er hensikten med tegningen. ​ 2D-CAD ​ Todimensjonell tegning blir mer som en trådmodell eller strektegning og brukes aktivt når det er større behov for visning av mange detaljer i et rent todimensjonalt miljø enn det er å visualisere hele modellen i 3D. ​ For eksempel brukes 2D-CAD aktivt av de fleste arkitekter og tilsvarende virksomhet for å lage detaljerte plantegninger, snittegninger og layouttegninger, for eksempel gulvplan og himlingsplan for hver etasje, samt takplan, vindusplan og veggplan for eksempel til bygninger og skip. 2D brukes også for å lage blokkdiagram, elektrisk koblingsskjema og koblingsdiagram. ​ Med forskjellige linjetyper, linjetykkelser, farger og skraveringer kan man få veldig tydelig skille mellom forskjellige lag av materialer (materialoverganger) i en snittegning. ​ Som en slags hybrid mellom 3D og 2D kan man tegne isometrisk i 2D-tegneprogrammer, det vil si at tegningen er helt todimensjonal, men med skrå linjer får man det til å se ut som om objektet også har en dybde. Dette ble mer brukt før 3D-modellering ble stort. Hvis man snur en slik tegning i et 3D-miljø så vil objektet fortsatt være helt flatt og ha kun en linjetykkelse i dybden. Metoden gir større sannsynlighet for manuelle feil, særlig ved mange revisjoner og den kan ikke ses fra andre vinkler enn den som er satt opp når tegningen blir laget. Det anbefales alltid bruk av 3D-programmer når man ønsker tegningen i 3D. ​ Tilbake til CAD 2. Konstruksjon

 • Teknisk Prosjektledelse | Prince 2 | Endless Engineering

  4. Teknisk prosjektledelse ​ Endless Engineering har den nødvendige kompetansen og erfaringen for å ta ledelsen over og tilse at alle aspekter av kompliserte og teknisk krevende prosjekter kommer helt i mål. Vi har mange ingeniører som har tung kompetanse og erfaring innen prosjektledelse av store prosjekter innen blant annet oljebransjen og byggebransjen. Mange av dem er sertifiserte i henhold til Prince2. ​ Vi staker ut kursen og styrer i den bestemte retningen med en solid hånd. Vi følger opp og tilser at tidsplanen holder så langt som overhodet mulig. Vi oppsummerer og prioriterer oppgavene og drar i de riktige i trådene så vi får ting til å skje. ​ Vi holder kommunikasjonen åpen og uten filter. Vi etablerer kommunikasjonsporter med leverandører og samarbeidspartnere. Vi deler ut tydelige ansvarsområder, retningslinjer og målsetninger til berørt personell, slik at alle parter - fra enkeltindividet til - hele gruppen vet nøyaktig hva neste steg er, hvem som er ansvarlig for hva og hvilke oppgaver man selv er ansvarlig for. ​ Vi samler inn all nødvendig informasjon og får den spredd til de som skal ta del av den og skjult fra de som ikke skal ta del i den. Vi holder deg oppdatert på fremdriften og varsler med en gang når noe går utenom den originale planen, vi skriver når - ikke om. Dette fordi, er det noe vi vet så er det at ikke alt kommer til å gå helt i henhold til den første planen i tunge og krevende prosjekter. ​ Når det skjer, tar vi et steg tilbake, får overblikk over situasjonen, lytter til prosjektsgruppens / teknisk team sin samlede ekspertisekunnskap, justerer planen, tar kommandoen og kjører på i ny oppdatert retning. ​ Alt dette så du slipper. Du får en komfortabel hverdag og kan følge med på orkesteret fra beste tilskuerplass. Når du betror oss med å lede ditt prosjekt kan du stole på at vi tar oppgaven på alvor og kommer til å gjøre vårt aller beste for at prosjektet skal komme dit det er tenkt. ​ Tilbake til menyknapper Til menyknapper 3. Produktutvikling 5. Teknisk Team

 • Kontakt oss | Endless Engineering

  12. Kontakt Endless Engineering Endless Engineering er din totalleverandør av ingeniørtjenester, teknisk tegning (3D- og 2D-CAD / DAK), prosjektledelse, teknisk dokumentasjon og andre tekniske tjenester. Ta kontakt hvis det er noe vi kan gjøre for deg. ​ Kontakt oss via kontaktskjema Vi ​svarer så fort vi kan på alle henvendelser. ​ Fornavn og etternavn Firmanavn e-postadresse Telefonnummer Emnefelt Beskriv hva henvendelsen gjelder (maks 2000 tegn) Send inn skjema Jeg ønsker å få nyheter av og til (kan når som helst avsluttes, og vi driver ikke med hyppige masseutsendelser). Tusen takk for din henvendelse! Vi svarer deg så fort vi kan, senest i.l.a. neste virkedag. Finn oss på kartet Ring oss Vårt telefonnummer er: +47 966 96 099 Send oss en e-post Vår e-postadresse er: ​ mail@endlessengineering.no Besøk oss ​ Firma- og besøksadresse: Endless Engineering AS Drengsrudhagen 6 1385 Asker Viken fylke NORGE ​ Org Nr. 926 341 022 MVA ​ NB. Vi ber at oppmøte avtales på fohånd så vi sikrer at riktig personale er på plass for din forespørsel. Vi som mange andre har fortsatt noe hjemmekontor til tross for gjenåpninger av samfunnet. Det er ikke heller så usannsynlig at vi er ute på kundebefaringer og prosjektgjennomganger. Daglig Leder / CEO Daniel Gaikonen Telefon: +47 966 96 099 E-post: daniel@endlessengineering.no Følg oss på facebook og linkedin! Det setter vi stor pris på. Scann QR-koden eller klikk på bokstavene for å komme til vår Facebook- eller Linkedinside. ​ Se våre domener Tilbake til menyknapper Til menyknapper 11. Våre priser 13. Sidesøk

 • 12.1 Våre domener | Endless Engineering

  12.1 Liste over våre domener Vi har samlet på oss domener som har likheter eller tilknytning til vårt merkenavn for å minimere risikoen for at andre, (useriøse?) aktører tar et lignende domenenavn som oss, med hensikten å prøve å profitere på vårt gode ryktet som vi har bygget oss. ​ www. endlessengineering.no er vår primære nettadresse. Alle våre andre domener videresendes til dette domenet. ​ Våre domener vi har som består av EndlessEngineering i et ord er: (landskode) www.endlessengineering.no www.endlessengineering.se www.endlessengineering.dk www.endlessengineering.fi www.endlessengineering.uk www.endlessengineering.co.uk www.endlessengineering.de www.endlessengineering.nl www.endlessengineering.it www.endlessengineering.fr www.endlessengineering.es www.endlessengineering.ch www.endlessengineering.pl (global) www.endlessengineering.com www.endlessengineering.eu www.endlessengineering.world www.endlessengineering.online www.endlessengineering.nu www.endlessengineering.live (diverse) www.endlessengineering.shop www.endlessengineering.store www.endlessengineering.site www.endlessengineering.tech ​ ​ Vier glade for å ha fått tak i disse domenene som er enkle å huske og forholdsvis korte å skrive for det norske og svenske markedet: www.endless.no www.e ndless.se ​ Våre korteste domener bruker vi når det er veldig begrenset med plass. www.eeng.no www.eeng.nu ​ Vi har følgende domeneadresser som er skrevet som EndlessEng: ​www.endlesseng.no www.endlesseng.eu www.endlesseng.se www.endlesseng.dk www.endlesseng.online ​ Vi har følgende adresser som er skrevet som Endless-Engineering: www.endless-engineering.no www.endless-engineering.eu www.endless-engineering.com ​ Vi har følgende adresser som er skrevet på en alternativ måte: www.endless.engineering www.eengineering.no ​ Våre e-postdomener, der vi mottar e-post er: @endlessengineering.no @eeng.no (kortversjon) Vi har lagt opp til at vi mottar din e-post uansett hva som skrives før @ for begge domenene. ​ ​ Tilbake til 12. Kontakt oss 13. Sidesøk

 • Søk på siden | Endless Engineering

  13. Søkefunksjon - søk på nettsiden vår Endless Engineering AS er din totalleverandør av ingeniørtjenester, og teknisk tegning i 3D og 2D. Bruk vår søkefunkjson for å finne frem på siden vår. ​ Tilbake til menyknapper Til menyknapper 12. Kontakt oss

 • Teknisk team | Prosjektpersonell | Håndplukket ekspertise | Endless Engineering

  5. Teknisk team/ prosjektgruppe ​ Endless Engineering har en stor base av ingeniører med ekspertisekunnskap innen de fleste disipliner og kunnskapsområder. Vi hjelper deg å sette sammen det perfekte tekniske teamet til prosjektet vi sammen holder på med. I samråd med deg tilpasser vi teamet akkurat så stort og med den ekspertisen som er nødvendig for å fullføre prosjektet til den tidsrammen og det budsjett som er gitt. ​ Du velger om vi skal ta prosjektlederrollen eller om du selv ønsker å være prosjektleder. Du kan velge at vi tar kun prosjektlederrollen og du stiller med utførende teknisk enhet. ​ Du kan be oss håndplukke all teknisk personell og kompetanse nødvendig for å fullføre oppgaven, vi setter opp et forslag og du godkjenner. Eller du kan stille med X antall av din egen personalstyrke til funksjoner der du har egne ressurser og spisskompetanse tilgjengelig. Du kan stille med stort sett komplett team, men kanskje bare trenger oss til å utføre konkrete oppgaver i spesifikke tidsintervall. Vi fyller på med ekspertisen du savner. ​ Vi holder fra vår side teamet dynamisk og effektivt utfra prosjektets ressursbehov. Vi tar bare i bruk det personell som trengs ved hver fase av prosjektet. Hvis det i noen delfaser er større behov for spesifikk kompetanse så tilsetter vi mer i den perioden og minsker antallet eller kutter ut funksjonen helt når deres oppgaver er fullførte helt frem til behovet igjen melder seg. ​ I noen faser vil det for eksempel være stort behov for mekaniske ingeniører og i noen faser mindre av dem, men i stedet større behov for elektro eller hydraulikkompetanse. Det tilpasser vi oss til og på den måten har du alltid de ressursene du har behov for i prosjektet men, trenger ikke betale for spesifikk kompetanse når det ikke er behov. ​ Prosjektet kan utføres i dine lokaler eller med en annen plassering. Vi kan allokere og sende ut vår personell med fast oppmøteplass hos deg, du kan sende ditt personale til oss for samarbeid eller en fin miks av lokasjoner, der oppgaver som effektivt kan utføres på distanse, gjøres akkurat det, men med møtevirksomhet, befaringer og oppmøter da det er behov. For eksempel en ukentlig statusrapportering på valgt lokasjon.​ ​ Tilbake til menyknapper Til menyknapper 4. Prosjektledelse 6. Dokumentasjon

 • Tjenester til privatpersoner | Endless Engineering

  9. Tjenester til privatpersoner Endless Engineering tilbyr også diverse ingeniørsrelaterte tjenester til privatpersoner. Vi kan for eksempel tegne opp hva som helst for deg i 3D eller 2D eller være behjelpelige med ditt tekniske prosjekt. ​ Eksempel på tegningsarbeid vi kan utføre for deg deg som privatperson Tegne 3D-modeller som skal printes i en 3D-printer. ​ 3D-printere har nå blitt veldig billige ut til privatmarkedet, man kan fint få tak i en for noen få tusen kroner og mange privatpersoner har anskaffet seg dette men oppdager at det tar en god del tid å bli god i 3D-modellering. Gratis eller lavkost programvare for 3D-modellering er begrenset i sin funksjonalitet, tidkrevende å bruke og resultatet blir gjerne ikke godt nok. Vi hjelper deg å lage 3D-modellene du har lyst til å få printet, uansett om du har egen 3D-printer eller skal få noen til å printe for deg. ​ Men først og fremst trenger du en 3D-fil å få sendt over til skriveren. ​ Kinorom / vinterhage / terrasse ​ Har du et prosjekt hjemme, som du har lyst til å utføre? Vi kan tegne opp og møblere ditt tenkte kinorom, din nye vinterhage eller terrassen, inklusive fullt inventar, med akkurat de komponenter og møbler du har lyst til å bruke. Vi hjelper deg med mengdeuttak. ​ Hele huset ditt eller leiligheten din i 3D ​ Vi kan til og med tegne opp hele huset ditt i 3D hvis du ønsker det. Vi tegner alt med det detaljnivået du ønsker deg, ned til minste lille spiker, sprekk i gulvet eller til og med husfluen om det skulle ønskes, men sammen finner vi fornuftig nivå. ​ Ditt tekniske prosjekt ​ Har du oppfunnet noe eller har noe kult på gang, men trenger teknisk assistanse med alt fra tegninger til beregninger eller en konseptstudie? Bare ta kontakt så skal vi se hva vi kan gjøre for deg. ​ Høyttalerkasser ​ Vi kan tegne basskasse til bilen din eller høyttalerkasser til ditt prosjekt slik at du kan få nøyaktig mål på alle plater du skal sage ut og du får spesifisert nøyaktig forbruk av skruer og annet. ​ ​ Klikk på + knappen for å se informasjon om rabatterte priser og vilkår til privatpersoner. ​ Priser til privatpersoner Tilbake til menyknapper Til menyknapper 8. Andre tjenester 10. Om oss/kompetanse

 • Teknisk Dokumentasjon | Prosjektdokumentasjon | MRB | Endless Engineering

  6. Teknisk dokumentasjon ​ Endless Engineering har lang erfaring med for eksempel oljebransjens nådeløse krav når det gjelder teknisk dokumentasjon og vi tilpasser oss til den standarden produktet skal være godkjent i henhold til, om det er Norsok, ISO-standarder, Atex/ andre Ex-reglement, EC-direktiver eller andre spesifikke standarder. ​ Vi hjelper deg å produsere og sette sammen alt du har behov for av teknisk dokumentasjon. Dette uansett om det er vi som har designet og konstruert ditt produkt eller om du er ferdig med design og forbi prototypestadiet allerede og bare vil få hjelp med å få den tunge dokumentasjonen på stell. ​ Best er det naturligvis om vi allerede har vært dypere involvert i design og konstruksjon av produktet som skal dokumenteres og at vi har et godt innblikk i selve produktet, dens funksjonalitet og egenskaper. Vi setter oss imedlertid raskt inn i ditt produkt og kan ta over dokumentasjonsjobben for deg. Vi kan lage alle dokumenter på våre egne, dine eller sluttbrukerens formater, maler og layouter, alt utfra hvilke krav som stilles til dokumentasjonspakken. ​ Vi kan også hjelpe deg å lese omfattende tekniske kravspesifikasjoner som du har fått av din kunde, utheve og summere hvilke krav og standarder som må innfris samt hva som må til for å oppfylle kravene. ​ ​ Klikk på + knappen for å se eksempler på dokumentasjon vi kan produsere.​ ​ Dokumenttyper Tilbake til menyknapper Til menyknapper 5. Teknisk Team 7. Prototype

 • Tilbakemelding / feilrapportering | Endless Engineering

  Generell tilbakemelding Herfra kan du sende oss generell feedback og tilbakemelding, det kan være alt fra hvordan vi har løst vårt oppdrag, hvordan din opplevelse har vært når du har hatt kontakt med oss, hva som er bra, hva som er dårlig, ris eller ros. Er det noe vi burde slutte med eller som vi burde begynne med? Vi ønsker å forbedre oss på alle måter og at din opplevelse med oss skal være så positiv som mulig! Gi oss en sjanse til å rette det opp dersom det skulle være den minste sak som ikke er som forespeilet. ​ Send inn feedback nå Feilrapportering for nettsiden Herfra kan du sende oss en e-post om eventuelle feil som blir oppdaget på hjemmesiden vår. Det kan være alt fra linker som ikke fungerer, feilstaving, feil bilder til feil tekst. Det kan være funksjon som er irriterende at den finnes eller som du savner. Alt som kan gjøre siden vår bedre. Det er ikke sikkert vi kan implementere alt, men vi vurderer alle forslag. ​ Send inn feilrapport nå Vi setter pris på din tilbakemelding! Gå hjem

 • Eksempel på dokumentasjon vi leverer | Endless Engineering

  6.1. Eksempel på dokumentasjon vi produserer Eksempler på tegningstyper vi leverer ​ 3D models with any chosen level of detail / 3D-modeller med valgt detaljnivå 2D drawings with any chosen level of detail / 2D-tegninger med valgt detaljnivå General Arrangement drawing (GA) General Dimension drawing Assembly drawing Exploded view drawing Manufacturing drawing Working drawings Welding drawings and specifications Detail drawings Wiring diagrams Bock Diagram As-Built Drawing Photo realistic renderings 3D-visualisations ​ Eksempler på dokumenter og manualer annet enn tegninger ​ Technical Datasheets. / Tekniske datablader Bill Of Material (BOM). / Delelister og summering av forbruk Installation manual. / Installasjonsmanual Commissioning procedures and checklist / Instruksjoner og sjekklister for igangsetting Assemblying manual / montasjeveiledning Operation Manual / Brukermanual Instruction Manual / Bruksanvisning Maintenance manual / Vedlikeholdsmanual Spare Parts & Interchangeability ( SPIR) Record / Reservedelslister Welding procedures WPS, WPQR / Sveiseprosedyrer Material specifications and certificates System design and Integration report Testing procedures / Testprosedyrer Test reports and checklist / Testrapporter og sjekklister Factory Acceptance Testing (FAT) Procedures and reports. / Sluttkontrolldokumenter Any manuals or instructions. / Alle typer manualer og instruksjoner Any procedures, checklists or reports. / Alle type prosedyrer, sjekklister og rapporter Manufacturing Record Books (MRB's) from documents as seen above / Kompilerte og sammensatte databøker og manualer av dokumenter sett oven ​ Tilbake til dokumentasjon 7. Prototype

 • Produktutvikling | Systemutvikling | Endless Engineering

  3. Produktutvikling ​ Vi på Endless Engineering elsker å drive med produktutvikling og problemløsning. Jo mer komplekst og utfordrende prosjektet er, jo mer gøy har vi det når vi slår våre (forhåpentligvis) kloke hoder sammen og prøver å finne den optimale løsningen. ​ Vi liker å utvikle produkter uansett om det er en videreutvikling og forbedring av noe eksisterende eller om oppgaven er å ta frem noe helt nytt og spennende. ​ Vi legger all vår stolthet i å finne de aller beste løsningene på de problemstillinger vi møter og prøver alt vi kan for å forutse alle utfordringer man kan støte på underveis. ​ Vi gir oss ikke på grunn av litt - eller mye motstand, men innser vi at en angrepsvinkel ikke fungerer så tar vi et stopp og tenker ut en ny plan for å finne løsningen. ​ ​ Produserbarhet ​ Det er en sak med høytflygende designdrømmer med stort fokus på frie former, visuelle utsvevelser og utstrakt bruk av fantasi, der designet ikke har så stor virkelighetsforankring når det kommer til å få det omsatt til et fysisk produkt med ordinære produksjonsmetoder. ​ Det er noe helt annet når et produkt skal designes med tanke på å bli produsert, ofte knyttet til et ofte alt for strengt produksjonsbudsjett og produksjonen derfor må skje så effektivt og til en så lav kostnad som mulig i forhold til de egenskapene produktet skal ha. ​ Vi på Endless Engineering har bakgrunn innen maskinteknikk og produksjonsteknikk. Vi har en god kjennskap til forskjellige produksjonsmaskiner og produksjonsmetoder. Vi vet hvilke muligheter og begrensinger som er med forskjellige metoder og har lang erfaring med å faktisk få produsert det vi har designet og utviklet. ​ Vi tar alltid først i betrakting at varene skal produseres og vi lager en plan for hvordan produksjonen skal foregå helt fra start når vi designer et produkt eller en komponent. Vi tenker alltid på hvilken type maskiner eller produksjon som er egnet for oppgaven, planlegger hvordan produktet skal monteres og tenker effektivitet i prosessene. Med det i bakhodet lager vi et pent, vakkert og ryddig design, ikke i motsatt rekkefølge. ​ Tilbake til menyknapper Til menyknapper 2. Konstruksjon 4. Prosjektledelse

 • Andre Tjenester enn ingiørtjenester | Endless Engineering

  8. Andre tjenester Vi på Endless Engineering kan også hjelpe deg med annet som ikke direkte går under ingeniørtjenester eller ingeniørkunst, men vi tar gjerne oppdrag av teknisk natur, som krever fokus, nøyaktighet, logisk tankearbeid og organisatoriske egenskaper. ​ Effektivisering og tekniske forbedringer. ​ Vi har god erfaring i forbedring av produksjonslayout, prosessoptimering, generell effektivisering og tekniske forbedringer. Vi finner dine flaskehalser og tidstyver og finner effektive løsninger for deg. Vi tilser at løsningen og dens kostnader står i proporsjon til problemet som oppleves. Investeringskostnader må alltid veies i forhold til gevinsten og hva problemet innebærer av kostnader eller irritasjonsmoment for deg. ​ Generell organisering og strukturering. ​ Vi er flinke når det kommer til å organisere og rydde opp i kaos, systematisering og få orden på prosessene. Uansett hvilket nivå, uansett om det er tall i dataverden eller helt vanlig rot på et fabrikksgulv (ikke misforstå oss, det er ikke renholdstjenester vi tilbyr), men opprydding på strukturelle plan - på prosedyre og prosessnivå. En hjelp til å få ting på stell helt enkelt, om det i seg betyr at vi må være på plass og både dirigere orkesteret, men også samtidig fysisk ta tak i rotet så går det helt fint. ​ Varenummertstruktur og produktgrupper ​ Har du kaos i blant dine varenummer, din varenummerstruktur og dine produktgrupper? La oss organisere og bygge opp en helt ny, eller forbedre din nåværende struktur, tilpasset til din virksomhet og dine produkter. ​ Vi hjelper deg å systematisere alle dine data og kategorisere dem i fornuftige varegrupper og undergrupper. Enten i ditt eksisterende ERP-system eller fordi du skal bytte system og vil begynne med blanke ark og ikke vil føre over gamle feil til nytt system. ​ Teknisk krevende Excel regneark ​ Vi er gode når det kommer til teknisk krevende Excel-regneark med kompliserte formler og beregninger. ​ Klikk på + knappen for å se eksempel på Microsoft Excel-ark vi kan lage. ​ Eksempel på Excel-ark Tilbake til menyknapper Til menyknapper 7. Prototype 9. Til privatpersoner

 • Eksempel på Excelark | Endless Engineering

  8.1. Eksempel på Excelark vi har laget Endless Engineerig tilbyr også andre tjenester enn teknisk tegning, produktutvikling og ingeniørtjenester. Her kommer et eksempel på regneark vi har laget i Excel. ​ Bakgrunn ​ Brukeren av denne produktkonfiguratoren hadde først prøvd nesten alle andre tenkbare løsninger for å holde kontroll på byggeprossesser, materialeforbruk, byggesinstruksjoner, varenummerering og produktnavn for et produkt som består av nesten uendelige mulige kombinasjoner og konfigurasjoner. ​ Brukeren fant ingen løsning annet enn å hver gang produktet ble solgt, bruke mange timer på manuelle beregninger, opplisting av forskjellige komponenter og komponentgrupper, manuell justering av varelager, manuelt skrive byggeinstruksjon til produksjonen. Dette samtidig som det ofte ble feil eller glemt noe på grunn av kompleksiteten i produktet. ​ Etter at de fikk dette Excel regnarket overlevert får de konfigurert det samme produktet for sin kunde på et fåtall minutter i stedet for nesten en halv dags manuell jobb. De har full kontroll på forbruk av komponenter og strukturvarer, får ut byggeinstruksjon ferdig skrevet, ferdig varenummer og varenavn, alt helt automatisk og uten risiko for manuelle feil. ​ Produktkonfiguratoren ​ Alle funksjoner og beregninger er fra et og samme ark, alle funksjonene brukes samtidig og ikke hver for seg i separate ark. ​ ​ Produktkonfiguratoren i dette eksemplet bygger automatisk sammen komplekse sammensatte produkter, bestående av veldig mange forskjellige enkeltkomponenter - som skal brukes, eller ikke brukes som standard, med varestrukturer og understrukturer. ​ ​ Brukeren kan velge mellom nærmest uendelig antall kombinasjoner av lengdeveis størrelsesforandringer sammen med sideveis størrelsesforandringer av produktet, der forskjellige størrelsegrupper resulterer i mange forskjellige standard byggemetoder med varierende tilbehør og konfigureringer. En gitt størrelse har en standard byggemetode, men når det går over til neste størrelsegruppe så forandres standard byggemetode og standard tilbehør til noe annet i flere trinn. ​ ​ Alle størrelsesforandringer innebærer en del linjære og en del ikke-linjære forandringer av antall komponenter sideveis og med andre og eller samme komponenter som forandrer seg linjært og eller ikke-linjært med lengdeveis forandringer av produktet. ​ ​ I tillegg med forskjellige fargekombinasjoner som kan velges der noen av komponentene er samme uansett farge imens andre forandres. Noen farger kombinert med en viss størrelse resulterer i at en farge på enkeltkomponent blir byttet, imens det for andre produktstørrelser ikke finnes spesialfarge tilgjengelig for en tilhørende størrelsevariant av enkeltkomponenten, slik at det da bruker standard farge på den større komponenten uansett fargevalg ellers. ​ ​ I tillegg finnes det ferdigkappede lengder (precut) av noen enkeltkomponenter pluss lange lengder for kapping og tilpasning. Arket velger automatisk den korrekte precut lengden hvis produktstørrelsen som er valgt passer den, eller hvis valgte dimensjoner ikke passer precut så trekker det automatisk andel av de lengre lengdene. ​ Samme produkt i samme ark kan også konfigureres helt frittstående med tanke på tilbehørsgrupper og noen enkeltkomponenter, der man kan påtvinge å enten fjerne eller å legge til en viss forandring uansett hva som er standard byggemetode i gitt dimensjon og farge - Man kan altså påtvinge at det skal være med, eller uten mange forskjellige enkeltkomponenter og komponentgrupper, samt påtvinge at det skal følge byggemetoden som normalt følger andre størrelser av produktet. ​ Et spesifikt ekstratilbehør skal også som standard eliminere flere andre tilbehørsgrupper, men også det kan overstyres i arket slik at man kan velge å fortsatt individuelt velge til forskjellige tilvalg som man uansett ønsker, unntatt noen tilbehørs- og endeavslutningsvalg som ikke er mulig å velge sammen med dette ene tilbehøret. ​ ​ Man kan påtvinge en viss endeavslutning som egentlig bare bygges innen visse størrelser, man kan tvinge visse komponenter over til en lengre eller kortere variant enn standard utfra gitt størrelse, eller med flere eller færre av andre komponenter enn standard. ​ ​ I tillegg så generer samme ark unike varenummer og varenavn, med forskjellig varenummeroppbygging om det er standard eller spesialtilpasset produkt, spesifikt varenavn og spesifikk byggeinstruksjon til produksjonsenheten for det nylig konfigurerte produktet. Det summerer opp antallet enkeltkomponenter som medgår, med interne varenummer og varenavn, så produktkostnaden enkelt kan kalkuleres, - og som enkelt kan kopieres over til produktkortet når man oppretter nytt varenummeret og bygger varestrukturen for det i ERP-systemet, slik at det trekker korrekt antall komponenter i lagerbeholdninger ved salg av produktet. ​ ​ Arket tar også hensyn til forskjellige mengder svinn av alle forskjellige produkter som kappes på mål. Det velges automatisk et gyldig størrelsesvalg i predefinerte intervaller, nærmest det som ble skrevet inn som ønsket dimensjon, og det opplyses om den faktiske byggestørrelsen. ​ Arket viser forklaring til hva som er valgt og med adaptiv fargekoding som viser om noen ugyldige verdier er matet inn, kun de spesifikke verdiene som er tillatt for hvert valg blir gyldige og det fremkommer tydelig hvis og hvor noe er feil matet inn. ​ Arket viser med andre adaptive fargekodinger om det er standardvalg eller spesialvalg som er valgt per konfigurasjonslinje så man enkelt kan nullstille alle valg og komme tilbake til utgangspunktet. Bare de felt som er meningen å forandre av bruker er tillatt for redigering, alle andre felter er låste så man ikke sletter eller overskriver en formel eller linje). ​ Litt svimmel bare av å lese dette? ​ Trenger du en tilsvarende konfigurator eller noe lignende i Excel, nøyaktig tilpasset dine behov? ​ Da er det bare å strekke ut en hånd om hjelp og la oss gjøre jobben for deg. Vi leverer Excel-arket nøye kvalitetskontrollert og testet så du kan stole på at alt fungerer feilfritt. ​ ​ Vi kan jo til og med utfordre deg - har du et enda mer komplisert ark du får oss til å lage, så skal du få den store æren av at det er ditt ark som blir presentert i stedet for eksemplet oven... :)​​ ​ Tilbake til andre tjenester 9. Til privatpersoner

 • Konstruksjon | Strukturer | Produktutvikling | Endless Engineering

  2. Konstruksjon Endless Engineering har lang erfaring med å konstruere enkeltkomponenter, systemer og løsninger til ferdige produkter. Vi starter enten med blanke ark eller fra et eksisterende utgangspunkt som trenger forbedring, utfra hvilke funksjoner og egenskaper produktet skal ha når det er ferdig. ​ Først bygger vi virtuelt opp systemet med teknisk tegning, del for del, detalj for detalj, så vi vet at ting passer og fungerer sammen. Vi finner de riktige komponentene ute i markedet og konstruerer spesialdeler når det er behov. For det aller meste en kombinasjon av standardprodukter og spesialkonstruerte løsninger, så vi får ditt produkt til å fungere akkurat slik du vil. ​ Vi konstruerer løsninger der det er tydelig definerte kravspesifikasjoner som produktet skal/må være i henhold til - eller utfra visjoner om hva produktet skal gjøre, der det kanskje ikke er så definerte og tydelige kjøreregler på hvordan man kommer seg dit, så lenge sluttmål og funksjonskrav kan oppfylles. ​ Vi holder til daglig på med problemløsning av komplekse problemer. En løsning som tilsynelatende enkelt fikser et problem kan medføre mange andre konsekvenser som ikke var lett å forutse fra begynnelsen av. Vi tenker alltid gjennom våre løsninger så godt som mulig og prøver å forutse så mange scenarier som mulig for å eliminere både et problem og samtidig eventuelle sideeffekter av løsningen. ​ Vi leverer prosjektet med alle typer teknisk dokumentasjon i henhold til dine og bransjens krav. ​ Tilbake til menyknapper Til menyknapper 1. Teknisk tegning 3. Produktutvikling

 • Om oss | Vår kompetanse | Stor teknisk ekspertise | Endless Engineering

  10. Om oss, kompetanse og bakgrunn Vi samler på kompetanse ​ Noen samler på frimerker, Endless Engineering samler i stedet på tung og solid ingeniørkompetanse slik at vi kan tilby deg det aller beste og mest komplette sortiment av ingeniørtjenster. ​ Vi har bygget oss en gedigen base med over 200 høykompetente ingeniører, prosjektledere og dokumentskribenter, med imponerende erfaringer og bakgrunner. Alle sammen er selvfølgelig baserte i Norge. ​ Vi står klare til å ta store eller små oppdrag så du som kunde kan få tilgang til akkurat den ekspertisen du trenger for å få jobben gjort - i akkurat den tidsperioden som du har behov for den. ​ Samtlige av våre ingeniører har en høy grad av spesialisering med minimum utdanningsnivå BSc, de fleste med MSc / Sivilingeniør bakgrunn og noen med PhD eller med flere enn en Mastereksamen. ​ Eierne av Endless Engineering ​ Eierne av Endless Engineering er selv teknologer av natur og brenner for ingeniørkunst, teknologi og prosjektledelse. Vi har bakgrunn innen maskinteknikk, produksjonsteknikk, prosjektledelse og personalledelse. Vi har i hele vårt yrkesliv drevet med akkurat den type virksomhet som vi nå selv tilbyr våre kunder og elsker teknisk problemløsning utfra kompliserte kravspesifikasjoner. Vi har selv tidligere vært ansatte i krevende tekniske roller som ingeniører, prosjektledere, prosjektingeniører, produksjonsledere, utviklingsansvarlige, tekniske ledere og tekniske selgere. Vi har erfaring fra bransjer som stiller høye krav som Oljebransjen - både topside- og subsea, marineindustrien, byggebransjen, kjøretøyindustri og forskjellig type produksjonsindustri. ​ Vi har solid erfaring med produktutvikling, industridesign, systemdesign, produktdesign, konstruksjonsarbeid og ikke minst teknisk tegning. Dette innen fagfelt som mekanikk, hydraulikk, elektronikk, strukturelle elementer, automasjon og ultralyd. ​ Vi har til oljebransjen utviklet ROV-opererte mekaniske, elektriske, elektroniske, hydrauliske og ultralydbaserte verktøy til bruk i Subsea-miljøer i prosjekter til titalls millioner kroner. ​ På daglig basis konstruerer vi mekaniske komponenter, lager kravspesifikasjoner og tegninger til produsenter som skal produsere delene på mål, vi igangsetter produksjonen og følger opp at alle spesifikasjoner er oppfylte. ​ Våre verdier og hvordan vi arbeider ​ Vi på Endless Engineering gjør vårt ytterste for at vi alltid skal ​ gjøre kunden fornøyd med vår innsats! holde kostnadene i prosjektet fornuftige og gi kunden valuta for sin investering! levere ypperste kvalitet i alle deler av våre leveranser! være så presise som mulig og utføre nøyaktige kvalitetskontroller! jobbe systematisk, organisert og ryddig! bruke riktig og avtalt ekspertisekompetanse til oppgaven! levere løsninger som er godt gjennomtenkte, så gode som mulig og praktisk gjennomførbare! forutse og forhindre så mange uventede utfordringer som mulig og være godt forberdte når de kommer! leve opp til de standarder og krav som er gjeldende for prosjektet! følge god ingeniørsskikk! kommunisere med kunder om fortgang og prosjektgjennomføring på en god og transparent måte! Aldri gi vike for avtalt kvalitet uansett tidsrammen i prosjektet! ​ Utdanningsbakgrunn for vår ingeniørsbase ​ Her følger eksempler på spesifikke utdanningsbakgrunner og spesialiseringer våre ingeniører har opparbeidet seg ekspertise innen. Endless Engineering AS står dermed klare for å ta oppdrag innen disse segmenter ​ Additiv produksjon Anleggsingeniør Ansvarlig søker Arkitekter Arkitektur Automasjon Betongteknikk Bilingeniør BIM Building Information Modeling Bruingeniør Bruprosjektering By og regionalplanlegger Byggautomasjon Byggdesigningeniør Byggeteknikk Byggingeniør Bygningsfysikk Bærekraftig produksjon CE-Merking CNC-programmering Cybernetikk DAK-Operatør / Teknisk tegner 2d/3d CAD designer Dammkonstruksjon Dataelektronikk Dataingeniør Datasystemkontrollering Design Designingeniør Digital prototyping Elastomerer Elektroingeniør Elektromekanisk ingeniør Elektronikkingeniør Elementmetoder Elkraftingeniør Energiberegningsingeniør Energiingeniør Energiteknikk Ex/Atex-ingeniør Forbrenningsmotorer Fornybar energi FROSIO 3 International supervisor Geologi Geoteknikk Grafisk design Husbygging Hydraulikkingeniør IKT / Informasjons og kommunikasjonsteknologi Industridesign Industriell IT Industriingeniør Industriproduksjon Informasjonsprossesering Informatikk Infrastrutur Interiørdesign Internasjonell Sveiseingeniør (mig, maf, tig, smaw, oxyfuel) ISO GPS Geometrical Product Specifications lvl1/lvl2 Jernbaneingeniør Kompositter Konstruksjoner Konstruksjonslære Korrosjonsingeniør Kule og rullelager Lysteknologi Marine installasjoner Marineingeniør Marineteknologi Marint utstyr Maskinbygging Maskiningeniører Maskinkonstruksjon Maskinlæring Materiallære Mekanikkingeniør Mekanisk ingeniør Mekaniske konstruksjoner Mekatronikk Metalliske materialer Metallkonstruksjoner Metallurgi Miljødesign Miljøingeniør Motorteknikk NDT-inspektør Offshoreteknologi/offshorekurs Organisk kjemi Organisk teknologi Pakkeingeniør Pedagogikk Petroleumsfag Plastikkprosessering Pneumatikk Produksjonsingeniør Produksjonsteknikk Produktdesign Produktutvikling Produktutvikling i Ex-soner Programmering Prosessteknikk Prosjektledelse Prosjektledelse Prince 2 Prosjektlederspesialist Prosessering Pumper Robotikk Roterende maskineri Rørføring SCADA Supervisory Control And Data Acquisition Sivilingeniør bygg og anlegg Skipsarkitekt Skipsbygging Skipsingeniør Solidworks proffessional Spissbærende stålkjerneepler Stabilitet Statikk Strukturer Styrkeberegning Stålkonstruksjoner Subsea Intervention Subseaingeniør Systemdesign Systemingeniør Teknisk Fysikk Teknologidesign Telekommunikasjon Termisk vitenskap Trebearbeiding Turbinregulatorer Uavhengig kontrollør VA Vann og avløp Vannkraftingeniør Vannkraftturbiner Vannveier Veibygging Verktøy og støpeformsingeniør Vindkraftturbiner VVS-Ingeniør 2. Ordens teori ​ Tilbake til menyknapper Til menyknapper 9. Til privatpersoner 11. Våre priser

 • Våre priser | Konkurransedyktig | Høyeste kvalitet | Endless Engineering

  11. Våre priser Konkurransedyktig ​ Endless Engineering er transparente og konkurransedyktige på pris. Vi streber alltid etter å gi deg så god valuta som mulig for din investering når vi tilbyr våre ingeniørtjenester eller teknisk tegning. ​ Timespriser ​ Alle prosjekter er forskjellige med tanke på kravspesifikasjoner, omfang, utfordringer, forutsigbarhet, kompleksitet, ekspertisekrav, standarder som skal følges. Vi velger som standard å operere med timespriser, men vi tilbyr også fastpris på definerte og forutsigbare prosjekter - ikke tvil med å sende oss en forespørsel. ​ Mengderabatt ​ Større oppdrag gir oss både bedre effektivitet og bedre forutsigbarhet ved planleggingen av våre ressurser. Det skal lønne seg for deg å gi oss store prosjekter derfor har vi utarbeidet et fordelaktig rabattsystem med økende rabatter ved større oppdragsmengde. ​ Prismatch Har du fått et konkret tilbud fra en annen leverandør av tilsvarende tjenester som vi leverer? Vi gjør det vi kan for å som minimum matche priser fra konkurrerende norske virksomheter. Vi streber etter å tilby både bedre totalpris og bedre kvalitet i leveransen. ​ Her for deg ​ Vi er her for å hjelpe deg med dine behov når det kommer til ingeniørtjenester, teknisk tegning og produktutvikling. Ta kontakt om du ønsker et konkret pristilbud for ditt prosjekt eller om det er noe vi kan gjøre for deg. ​ Tilbake til menyknapper Til menyknapper 10. Om oss/kompetanse 12. Kontakt oss

 • Reduserte priser til privatpersoner | Endless Engineering

  9.1. Vi tilbyr hyggelig pris til privatpersoner. Vilkår for rabatt til privatpersoner ​ For at også privatpersoner skal ha en større økonomisk mulighet for å ta i bruk våre tjenester så har vi valgt å gi gode rabatter for småoppdrag til privatpersoner når visse grunnleggende forutsetninger er oppfylt. ​ Den største forutsetningen er at vi kan ta oppdraget når det passer oss, innen en fornuftig tidsramme, normalt sett innen cirka 4-5 uker. Det gjør at vi kan utføre slike oppdrag litt innimellom hvis et annet pågående prosjekt blir ventede på avklaringer eller hvis det blir noe tidsmessig opphold mellom avslutt av et prosjekt og oppstart av neste. ​ Dette gir oss en mulighet for bedre fyllingsgrad av timer og dekker opp for deler av våre kostnader som i sin tur gjør at vi kan holde generelt gode priser ut i markedet. Du som privatkunde sparer penger og får muligheten til å ta profesjonell hjelp til ditt prosjekt. ​ Grunnforutsetning to er at utført arbeid ikke får benyttes til noen kommersiell virksomhet. ​ Kontakt oss for prisliste ​ Send oss en kjapp e-post så sender vi deg vår prisliste for privatpersoner i retur. Ikke tvil å ta kontakt for et mer konkret pristilbud gjeldende ditt prosjekt. ​ Tilbake til privattjenester 10. Om oss/kompetanse

 • Prototypefremstilling | Prototypeproduksjon | Endless Engineering

  7. Prototypeproduksjon Endless Engineering kan ta på seg hele ansvaret når fysisk prototype skal bestilles opp og bygges sammen for utviklingsprosjektet vi sammen holder på med. Vi har ikke egen maskinering eller produksjon, men vi har et solid nettverk av leverandører som vi vet er flinke og konkurransedyktige når det kommer til forskjellige type prototypefremstilling. ​ Har vi ikke kontakten fra før gjeldende ditt spesifikke produkt, så vet vi hvordan vi finner riktig leverandør. Vår store erfaring med leverandørkommunikasjon gjør at vi raskt kan bekrefte eller utelukke om en ny leverandør er riktig for oppgaven. ​ Vi produserer komplett kravspesifikasjon og får med alle viktige detaljer akkurat slik det var tenkt når vi selv tegnet og konstruerte løsningene for deg. Vi forhandler frem de beste prisene, leveringstidene og vilkårene. Vi følger nøye opp at oppgaven er forstått av leverandøren, at kravspesifikasjoner følges og at resultatet blir som tenkt. ​ Når vi bygger sammen din prototype så oppdaterer vi samtidig tekniske tegninger / CAD tegninger og datablader til "As-built" versjon, vi tar nødvendige bilder og lager samtidig instruksjonmanualer, monteringsmanualer og annet som trengs for å få teknisk dokumentasjon komplett og i henhold til kravspesifikasjonen. ​ Tilbake til menyknapper Til menyknapper 6. Dokumentasjon 8. Andre tjenester