5. Teknisk team/ prosjektgruppe

 

Vi har en stor base av ingeniører med forskjellige ekspertiseområder. Vi hjelper deg å sette sammen det perfekte tekniske teamet til prosjektet vi sammen holder på med! I samråd med deg tilpasser vi teamet akkurat så stort og med den ekspertisen som er nødvendig for å fullføre prosjektet til den tidsrammen og det budsjett som er gitt.

Du velger om vi skal ta prosjektlederrollen eller om du selv ønsker å være prosjektleder. Du kan velge at vi tar kun prosjektlederrollen og du stiller med utførende teknisk enhet.

Du kan be oss håndplukke all teknisk personale og kompetanse nødvendig for å fullføre oppgaven, vi setter opp et forslag og du godkjenner. - Eller du kan stille med X antall av din egen personalstyrke til funksjoner der du har egne ressurser og spisskompetanse tilgjengelig. Vi fyller på med ekspertisen du savner. Du kan også stille opp med stort sett komplett team, men bare trenger oss til å utføre konkrete oppgaver i spesifikke tidsintervall.

Vi holder teamet dynamisk og effektivt utfra prosjektets ressursbehov fra vår side. Vi tar bare i bruk det personalet som trengs ved hver delfase av prosjektet. Hvis det i noen faser er større behov for spesifikk kompetanse så tilsetter vi mer i den perioden, og minsker antallet eller kutter ut funksjonen helt, når deres oppgaver er fullførte - helt frem til behovet igjen melder seg.

I noen faser vil det for eksempel være stor pågang for mekaniske ingeniører og i noen faser mindre av dem, men i stedet større behov for elektro eller hydraulikkompetanse. Det tilpasser vi oss til og på den måten har du alltid de ressursene du har behov for i prosjektet men trenger ikke betale for spesifikk kompetanse når det ikke er behov.

Prosjektet kan utføres i dine lokaler eller med annen plassering, vi kan allokere og sende ut vår personale med fast oppmøteplass hos deg, du kan sende din personale til oss for samarbeid, eller en fin miks av lokasjoner, der oppgaver som effektivt kan utføres på distanse, gjøres akkurat det, men med møtevirksomhet, befaringer og oppmøter da det er behov, for eksempel en ukentlig statusrapportering på valgt lokasjon.​